bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı 1934-cü iyunun 30-da yaranıb


 

1956-ci,

mart ayı. Birinci Katib vezifəsinə Qara Qarayev, katiblər Fikrət Əmirov və Sultan Hacıbəyov seçildilər.


1961-ci il.

Birinci Katib - Qara Qarayev seçildi.


1968-ci il.

Birinci Katib - Qara Qarayev, katiblər - Fikrət Əmirov və Tofiq Quliyev, Səid Rüstəmov, Ramiz Mustafayev seçildilər.


1973-ci il.

Bəstəkar İttifaqının Sədri Qara Qarayev, Birinci Katib Tofiq Quliyev, katiblər Elmira Abbasova, Fikrət Əmirov, Sultan Hacıbəyov, Səid Rüstəmov seçildilər


1979-cu il.

İdarə heyətinin Sədri Qara Qarayev, Birinci Katib Rauf Hacıyev, katiblər - Fikrət Əmirov,Tofiq Quliyev, Elmira Abbasova, Aqşın Əlizadə, Firəngiz Əlizadə seçildilər.


1985-ci il.

Bəstəkar İttifaqının Birinci Katib Aqşın Əlizadə, katiblər Tofiq Quliyev, Cövdət Hacıyev, Rauf Hacıyev seçildilər.


1990-cı il.
İdarə heyətinin Sədri Tofiq Quliyev, Birinci Katib Vasif Adıgözəlov, katiblər Ramiz Zöhrabov və Firəngiz Əlizadə.

 

         © Musigi Dunyasi, 2000