bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı 1934-cü iyunun 30-da yaranıbAsan Refatov (1934-1935)  

Əli Kərimov (1935-1936)  

Üzeyir Hacıbəyov (1936-1948) bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti, akademik

Səid Rüstəmov (1949-1953) bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti, professor

Qara Qarayev (1953-1982) bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti, akademik

Tofiq Quliyev (1990-2000) bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti, professor

 

         © Musigi Dunyasi, 2000