bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı 1934-cü iyunun 30-da yaranıb


Fikrət Əmirov (1956-1985) - bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti.

 

Sultan Haçıbəyov (1956-1968) - bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti, professor.


Tofiq Quliyev (1968-1990) - bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti, professor.  

Səid Rüstəmov (1968-1973) - bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti, professor.

Ramiz Mustafayev (1968-1973) - bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti.

Elmira Abasova (1973-1985) - musiqişünas,sənətşünaslıq namizadı, Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, professor.

Rauf Hacıyev (1979-1990) - bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti.

Aqşın Əlizadə (1979-1990) - bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti, professor.

Firəngiz Əlizadə (1979-1985; 1990-1999) - bəstəkar, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, professor.

Cövdət Hacıyev (1985-1990) - bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti, professor.

Vasif Adıgözəlov (1990-cı ildən bu günədək) - bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti, professor.

Ramiz Zöhrabov (1990-cı ildən bu günədək)-musiqişünas, Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünəslıq elmləri doktoru, professor

 

         © Musigi Dunyasi, 2000