bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

 


2000-ci il

İyun ayında (16-17-18) Bəstəkarlar İttifaqının xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış əsərlərə həsr olunmuş Plenum keçirildi. Proqrama F.Əmirov, H.Xanməmmədov, Ş.Axundova, R.Mustafayev, V.Adıgözəlov, N.Əzimov, O.Kazımi, N.Quliyev, V.Allahverdiyev, C.Allahverdiyev əsərləri daxil edilmişdi. Bu əsərləri Teleradio şirkətinin S.Rüstəmov adına Xalq Çalğı alətləri orkestri (bədii rəhbər – xalq artisti N.Əzimov) və Azərbaycan Dövlət xalq çalğı alətləri orkestri (bədii rəhbər – A.Paşayev) ifa etdi.


Azərbaycan bəstəkarı Fərhəng Hüseynov YUNESKO, Paraqvay və Argentina Mədəniyyət Nazirlikləri, ispan dilli Latın Amerikasının Beynəlxalq radiosunun və bir sıra başqa nüfuzlu təşkilatların birgə təşkil etdiyi bəstəkarların «Xose Asunyon Flores» adına I Beynəlxalq müsabiqədə Birinci yerə layiq görülmüşdür. Bu mükafatı o, «Quarani kapriççiosu» simfonik əsərinə görə almışdır.


Sentyabrın 15-də «Requs» biznes mərkəzində Bəstəkarlar İttifaqı və «Musiqi dünyası» jurnalının «Azərbaycan bəstəkarları və musiqişünasları» adlı yeni İnternet saytının təqdimat mərasimi keçirildi.


Oktyabr ayında Zaqulba «Gənclik Beynəlxalq istirahət mərkəzində Avropa bəstəkarlarının qeyri formal görüş-seminarı keçirildi. Seminarın aparıcıları Kşiştov Meyer və Fərəc Qarayev idi.


Noyabrın 4-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Bəstəkarlar İttifaqı ilə birgə keçirdiyi«Vətəni tərənnüm edirəm» mahnı müsabiqəsində 1-ci mükafata V.Adıgözəlov, 2-ci mükafata N.Məmmədov və R.Mustafayev, 3-cü mökafata R.Şəfəq, C.Allahverdiyev, C.Abbasov,. həvəsləndirici mükafata isə G.Eldarova və T.Hacıyev layiq görülmüşlər. Mahnı Teatrında müsabiqənin yekun konserti oldu.


Noyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor, bəstəkar Azər Rzayevin 70-illiyi münasibəti ilə Akademik Opera və Balet Teatrında yubiley gecəsi keçirildi. R.Abdullayevin idarəsi ilə Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrin ifasında «Bakı-90» simfoniyası və 3 skripka və simfonik orkestr üçün Konsert səslənmişdi. A.Rzayevin rəhbərlik etdiyi Bülbül adına musiqi məktəbinin uşaq simfonik orkestri bəstəkarın f-no ilə simfonik orkestri üçün Konsertinin 1-ci hissəsini, «Hacı Kərimin Aya səyahəti» operasından parçaları ifa etdilər. Bundan başqa yubiley tədbirləri Nizami adına Ədəbiyyat muzeyində, Bülbül adına orta ixtisas məktəbində, Niyazinin ev muzeyində də keçirildi.


Noyabr ayında əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Əfsər Cavanşirovun anadan oolmasının 70 ili tamam oldu. Bu münasibəstə Azərbaycan Telaradio verilişləri şirkətində onun yaradıcılığına həsr olunmuş gecə keçirilmişdi.


Dekabrın 3-də Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzində bəstəkar Mobil Babayevin anadan 55 illik yubileyi münasibətilə yaradıcılıq gecəsi keçirilmişdi. Gucədə bəstəkarın mahnıları, instrumental əsərləri respublikanın məhşur müğənniləri və Teleradioşirkətinin Estrada simfonik orkestrinin ifasında səsləndirilmişdir.


Dekabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor Tofiq Əhməd oğlu Bakıxanovun anadan olmasının 70 illiyi «Şəhriyar» adına Mədəniyyət Mərkəzində keçirildi. Konsert proqramına bəstəkarın «Xəzər balladası» baletindən süita, Violonçel və simfoni orkestr üçün 1 saylı Konsert, 5 saylı «Nigar» simfoniyası, tar və simfonik orkestr üçün 1 saylı Konsert daxil edilmişdi. Bu əsərləri R.Abdullayevin idarəsi ilə Azərbaycan Dövlət Simfonik okrestri ifa etdi.


Dekabr ayının 22-də Ş.Qurbanov adına Musiqili Komediya Teatrında Respublikanını xalq artisti, professor, mərhum Tofiq Quliyevin mahnılarından ibarət albomunun təqdim etmə mərasimi olmuşdu.


Dekabrında (27-28-29) Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə simfonik və kamera musiqisinə həsr olunmuş Plenumu keçirilmişdir. R.Abdullayevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestrinin ifasında N. Məmmədov, C.Allahverdiyev, V. Allahverdiyev, S. Fərəcov, X. Zeynalova, R. Ramazanov, L.Cəfərovanın, Dövlət Kamera Orkestrinin ifasında N. Quliyev, S. İbrahimova, O. Kazımov, S. Fərəcov, M. Cəfərovun əsərləri səsləndi. Kamera - vokal musiqisi İ. Abdullayev, N. Şəfiyeva, R. Qasımova, E. Dadaşovanın əsərləri ilə təms


Dekabrın ayının sonunda Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Gənclər və İdman Nazirliyi ilə birgə təşkil etdiyi ən"ənəvi «İlin ən yaxşı əsəri» müsabiqəsinin yekunu e"lan edilmişdir. Müsabiqəyə 4 nominasiya üzrə 14 əsər təqdim olunmuşdu. Müsabiqə 28 yaşınadək olan bəstəkar və musiqişünaslar arasında keçirilmişdi. Kiçik həcmli simfonik əsərlər nominasiyası üzrə Xədicə Zeynalova (simfonik oçerk əsəri ), Kamera - instrumental nominasiya əsərlər üzrə Rüf"ət Xəlilov ("Mağavuzdan gələn səslər" əsəri), Mahnı və ya romans nominasiyası üzrə Nərminə Nağıyeva (N.Xəzrinin sözlərinə «Sənə» mahnısı), musiqişünaslıq – oçerk və portret nominasiyası üzrə Turan Məmmədəliyeva («Vaqif Mustafazadənin ifaçılıq və bəstəkarlıq yaradıcılığına dair» oçerki) müsabiqənin mükafatına layiq görülmüşlər.


Noyabrayında "Musiqi dünyası" jurnalının 2000-ci ildəki 3-4-ci sayı çap olunmuşdur. Jurnalın əlavəsi olan kompakt disk (2 CD) tanınmış Azərbaycan ustad xanəndələri (1905-1915)


İyul ayında Böyük Britaniya Kral kitabxanasının elmi əməkdaşı, bəstəkar və araşdırıcı Uil Prentis XX yüzilliyin başlanğıcında ingilis qrammafon yazan firmalarının buraxdığı Azərbaycan sənətçilərinin valları ilə bağlı ölkəmizə səfər etmişdir. Kral kitabxanasında saxlanılan və Azərbaycan və digər Şərq xalqları mədəniyyətini əks etdirən qrammafon yazıları kolleksiyaları ingilis musiqişünasının diqqət mərkəzindədir. Səfər zamanı Uil Prentis Azərbaycan Dövlət səs yazıları arxivində, Dövlət musiqi mədəniyyəti muzeyində, Uz. Hacıbəyovun ev-muzeyində olmuş, gələcək əməkdaşlıq barədə razılıq əldə etmişdir. Səfərin sonunda Bakı mədəniyyət və incəsənət informasiya mərkəzində qonaq sənətşünaslıq doktoru Tariyel Məmmədovla görüşüb, "Musiqi dünyası" jurnalına geniş müsahibə vermişdir.


İyul ayının 3-cü ilə 18-ci arası sənətşünaslıq namizədi Azad Ozan Kərimli Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Dədə Qorqud adına elmi-mədəni folklor mərkəzinin xətti ilə Gəncə şəhəri və Xanlar rayonunun Zurnabat, Mirzik və Yeni Qızılca kəndlərində folklor toplamışdır. Toplama işinin gedişində bir sıra dastan və hekayətlər, eləcə də yerli və orijinal saz havaları lentə alınmışdır.


yul ayının 1-10 arası ABŞ-da "İpək yolu" proyekti üçün Azərbaycanbəstəkarları Cavanşir Quliyevə və Firəngiz Əlizadəyə sifariş olunmuş musiqi əsərlərinin təqdimatı olmuşdur. "İpək yolu" proyekti 2001-2005-ci illərdə dünyanın 14 müxtəlif konsert salonlarında eyni adlı festivallardan ibarətdir. C. Quliyev "Karvan", F. Əlizadə "Dərviş" əsərlərini təqdim etmişlər.


Respublikanın xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Vasif Adıgözəlovun "Çanaqqala" oratoriyası 2000-ci il iyunun 23-də növbəti dəfə Ankara şəhərində dirijor Yalçın Adıgözəlovun idarəsi altında ifa edilmişdir


21 may-21 iyun tarixdə Şimali Kipr adasında 4-cü Beynəlxalq Bellapais Musiqi Festivalı keçirildi. 25 may 2000-ci ildə Tofiq Bakıxanovun skripka və fortepiano üçün "Türk rapsodiyası" səsləndi.


İyun ayının 18-i və 19-da Azərbaycan Bəstəkardar İttifaqı xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış əsərlərə həsr olunmuş plenum keçirirmişdir. Plenum konsertlərində Azteleradio Şirkətinin S. Rüstəmov adına xalq çalğı alətləri orkestri (bədii rəhbər - respublikanın xalq artisti N. Əzimov, dirijor F. Sadıxov) və Azərbaycan Dövlət xalq çalğı alətləri orkestri (bədii rəhbər - professor A. Paşaevdir) ayrı-ayrılıqda çıxış etdilər. Proqrama Ü. Hacıbəyovun, Q. Qarayevin, V. Adıgözəlovun, H. Xanməmmədovun, Ş. Axundovanın, O. Kazıminin, N. Quliyevin, N. Əzimovun, V. Allahverdiyevin, C. Allahverdiyevin əsərləri daxil edilmişdi.


İyunun 7-də Dövlət opera və balet teatrında X. Mirzəzadənin "Ağlar və qaralar" baletinin ilk tamaşası olmuşdur. Əsərin quruluşunu baletmeyster Pulumb Aqılıu vermiş, royalda solonu beynəlxalq müsabiqələr laureatı Gülnarə Səfərova ifa etmişdir.


İyun ayında "Musiqi dünyası" jurnalının 2000-ci ildəki 2-ci sayı (¹ 3) çap olunmuşdur. Jurnalın əlavəsi olan kompakt disk (CD) tanınmış caz pianoçusu Vaqif Sadıxovun yaradıcılığına həsr olunmuşdur


İyun ayının ilk günlərində əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor Zemfira Səfərovanın "Elm" nəşriyyatında çap olunmuş "Həmişəyaşar ən'ənələr" başlıqlı kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabda tanınmış araşdırıcının elmi məqalə və müsahibələri toplanmışdır.


Martın 4-də İstambulda Arif Məlikovun "Məhəbbət əfsanəsi" baletinin (N. Hikmətin librettosu əsasında) ilk tamaşası (sayca 65-ci) uğurla keçmişdir. Baletin quruluşunu Moskvadan xüsusi dəvət almış görkəmli baletmeyster Q. Qriqoroviç həyata keçirmiş, quruluşçu rəssam S. Virsaladzenin eskizlərindən istifadə olunmuşdur. Dirijor pultu arxasında həmyerlimiz Elşad Bağırov dayanmışdır.


 

 
         © Musigi Dunyasi, 2000