bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

 

 


2002-ci il

Dekabr ayının 28-də Kamera və Orqan musiqisi zalında Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Fikrət Əmirovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr edilmiş yubiley konserti keçirilmişdir. Konsertdə Azərbaycan Dövlət xalq çalğı alətləri orkestri iştirak etmişdir. Orkestrin bədii rəhbəri və baş dirijoru Ağaverdi Paşayevdir. Konserti ön sözlə sənətşünaslıq namizədi Nailə Rəgimbəyli açdı. Konsetdə xalq artsiti Səkinə İsmayılova, Samir Cəfərov, Anar Şuşalı, Zülfiyyə Sadıqova (f-no) iştirak etdilər. Proqramda Fikrət Əmirovun "Azərbaycan kapriççiosu", "1001 gecə" baletindən parçalar, romanslar və b. əsərlər səsləndi.


Dekabr ayının 26-da Bakı Musiqi Akademiyası rektorunun kabinetində Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor Firəngiz Əlizadə ilə yaradıcılıq görüşü keçirilmişdir. Tədbirdə bəstəkarın son 10 il ərzindəki yaradıcılığından söhbət açılmış, "Oazis" əsəri dinlənilmişdir. Görüşdə BMA-nın professor-müəllim hey'əti və tələbələr iştirak etdilər.


Dekabrın 23-də Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyində Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Səadət Abdullayevanın "Azərbaycan xalq çalğı alətləri" monoqrafiyasının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. "Adiloğlu" nəşriyyatında nəfis şəkildə və yüksək poliqrafik səviyyədə Azərbaycan və rus dillərində çap olunmuş kitabın nəşrinə "Azərbaycan mədəniyyətinin dostları" fondunun sədri Mehriban xanım Əliyeva sponsor köməyi etmişdir. Musiqişünas Zümrüd Dadaşzadə, Mədəniyyət Nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva, BMA-nın rektoru Fərhad Bədəlbəyli, Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi Vasif Adıgözəlov, Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Katibi Ramiz Zöhrabov və başqaları mərasimdə çıxış edərək, milli mədəniyyətimizin mühüm göstəricisi olan Azərbaycan xalq çalğı alətlərinə həsr olunan təqdimat əsərinin məziyyətlərindən ətraflı söz açdılar. Mərasimdə vurğulandı ki, böyük zəhmət bahasına işıq üzü görmüş kitabda çalğı alətləri tədqiq edilərkən mənbələrdə göstərilmiş məlumatların tutuşdurulması, əsrlər boyu sıx mədəni və mənəvi əlaqələri olan müxtəlif xalqların musiqi alətlərinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət verilmişdir. Bu zaman tarixi, ədəbi, etnoqrafik, arxeoloji və linqvistik mə'lumatlarından da ustalıqla istifadə edilmişdir. Müəllif antik dövrlərdən bizim günlərədək Azərbaycan ərazisində istifadə olunan xalq çalğı alətlərinin yaranma tarixi və təkamülünün bərpası üçün mühüm mənbə və məxəz sayılan ölkəmizin maddi mədəniyyət abidələrini, ədəbi-poetik irsi, musiqişünasların əsərlərini, miniatürləri və muzey kolleksiyalarını, müasir tədqiqatçıların araşdırmalarını nəzərdən keçirmişdir. Kitabın elmi redaktoru sənətşünaslıq doktoru, professor Ramiz Zöhrabovdur.


Dekabrın 20-də Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında görkəmli bəstəkar Rauf Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr edilmiş konsert olmuşdur. Konsertdə klassik və estrada musiqisi ustalarının adını daşıyan 15 saylı Bakı musiqi məktəbinin gənc iste'dadları çıxış etmişlər. Belə bir tədbirin Azərbaycanın dünya şöhrətli müğənnisi və Rauf Hacıyevin mahnılarının gözəl ifaçısı Rəşid Behbudovun adını daşıyan teatrın səhnəsində keçirilməsinin özünün də rəmzi mə'nası vardı. Konsertdən əvvəl bəstəkarın həyat və yaradıcılıq yolu barədə söhbət açıldı. Əməkdar incəsənət xadimi Faiq Mustafayev, Mədəniyyət Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Lalə Kərimova, görkəmli bəstəkarın həmkarları, tələbələri və dostları onunla bağlı xatirələrini söylədilər. Sonra birləşmiş xor Rauf Hacıyevin "Azərbaycanım" mahnısını, bəstəkarın böyük maestro Niyazi ilə birgə bəstələdiyi "Bəxtəvərlik" kompozisiyasını ifa etdi. Məktəbin şagirdləri, 1-ci respublika müsabiqəsinin laureatları, "Qönçə-2002" festivalının Qran-pri mükafatçıları Narın Musayeva və Təhminə Abdullayevanın ifasında bəstəkarın skripka və simfonik orkestr üçün Konserti səsləndi. Hürü Həsənova və Qumral Əhmədova Baxın "Zarafat" əsərini, Rauf Hacıyevin "Asta rəqs"ini, Motsartın skripka və orkestr üçün Konsertini və digər əsərləri ifa etdilər.


Dekabr ayının 19-da Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyində "Biz hamımız Üzeyir məktəbindən çıxmışıq" adlı tədbir keçirilmişdir. Tədbir Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən təşkil edilmişdir. Üzeyir bəy məktəbinin yetirmələri olan bəstəkarların - Niyazi-90, Ağabacı Rzayeva-90, Fikrət Əmirov-80, Rauf Hacıyev-80 yubileylərinə həsr edilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Katibi, sənətşünaslıq doktoru, professor Ramiz Zöhrabov, Respublikanın xalq artistləri Şəfiqə Axundova, professor Aqşin Əlizadə, Bəstəkarlar İttifaqının məs'ul katibi Lalə Hüseynova, əməkdar incəsənət xadimi Nəriman Məmmədov və sənətşünaslıq namizədi Sənubər Bağırova öz çıxışlarında maraqlı xatirələrini və yubilyarların yaradıcılığı haqqında öz fikirlərini söylədilər. Konsert proqramında Fikrət Əmirovun piano üçün 4 Miniatür (ifaçı - Murad Adıgözəlzadə), Niyazinin yeni tapılmış piano üçün 3 Pyes (ifaçı - Ülviyyə Hacıbəyova), Niyazinin "Arzu" Romansı (solist - Gülnaz İsmayılova, piano - Ülviyyə Hacıbəyova), Ağabacı Rzayevanın piano üçün "Rəqs süitası" (ifaçı BMA-nın I kurs tələbəsi Tutu Məmmədova), Rauf Hacıyevin "Gülüm sənsiz" mahnısı (solist BMA-nın III kurs tələbəsi Nurşən Məmmədov, piano - Sərdar Fərəcov), Fikrət Əmirovun "Sevil" operasından Sevilin ariyası (solist - Fəridə Məmmədova, piano - Ülviyyə Hacıbəyova), Ağabacı Rzayevanın "Sənin xatirən" Romansı (solist - Nurşən Məmmədov, piano -Sevda Nəsibova) səsləndi.


Dekabr ayının 16-da tanınmış bəstəkar Hökümə Yusif qızı Nəcəfova ömrünün 91-ci ilində dünyasını dəyişmişdir. Hökümə Nəcəfova dahi Üzeyir Hacıbəyovun xeyir-duası ilə musiqi sənətinə gəlmiş ilk qadın bəstəkarlarımızdan biri idi. Hökümə xanım ilk musiqi təhsilini Əbilov adına mədəniyyət sarayında tar sinfi üzrə almışdır. Eyni zamanda o, Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna daxil olmuş və oranı mühəndis-texnoloq ixtisası üzrə bitirmişdir. 1932-ci ildə Üzeyir Hacıbəyovun yaratdığı notlu xalq çalğı alətləri orkestrində çalışmağa başlayan Hökümə Nəcəfova müəlliminin tövsiyyəsi ilə A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunda musiqi təhsilini davam etdirir. 1938-ci ildə o, Moskvada keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti ongünlüyündə iştirak etmiş, solo tarda "Bayatı-Şiraz" muğamını məharətlə ifa etdiyinə görə Bakıya qayıtdıqdan sonra "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif olunmuşdur. 1939-cu ildə Bakı Konservatoriyasının nəzdində Azərbaycan musiqisi üzrə bəstəkarlıq sinfi yaradılır və Üzeyir bəy gənc, iste'dadlı tələbələri o cümlədən Hökümə Nəcəfovanı bu sinfə cəlb edir. Təhsil illərindən sonra o, A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunda tar ixtisası üzrə dərs demiş, daha sonra isə 2 və 12 saylı uşaq musiqi məktəblərində nəzəriyyə və musiqi ədəbiyyatı fənnlərini aparmışdır. Onun uşaqlar üçün bəstələdiyi onlarca nəğmə və marşlar bu gün də məktəb və bağçalarda uğurla səslənir. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü olan Hökümə xanım ömrünün sonuna kimi yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. Onun nurlu xatirəsi onu tanıyanların və sevənlərin, yaradıcılığına pərəstiş edənlərin qəlbində daim yaşayacaq.


Dekabr ayının 10-da ömrünün 91-ci ilində qocaman bəstəkar, Prezident təqaüdçüsü Məmməd Kərim oğlu Cavadov vəfat etmişdir. M.Cavadov 1912-ci il sentyabrın 15-də Füzuli şəhərində anadan olmuşdur. O, 1930-cu ildə Bakı Musiqi Texnikumuna daxil olmuş və həmin Texnikumu ə'laçı kimi bitirdiyi üçün o, imtahansız Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına götürülmüş və orada iki sənət üzrə (bəstəkarlıq və nəfəs alətləri) təhsil almışdır. Konservatoriyada Ü.Hacıbəyov ona "Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları" fənnindən dərs demişdir. O, 1931-ci ildə Ü.Hacıbəyovun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə yeni yaradılmış xalq çalğı alətləri orkestrində çalışmış, bu kollektivlə Moskvada 1-ci ədəbiyyat və mədəniyyət ongünlüyündə iştirak etmişdir. M.Cavadov 1941-42-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Caz Orkestrində solist işləmiş, 1943-cü ildə Azərbaycan İncəsənət İdarəsinin göndərişi ilə o, Naxçıvan Dövlət Dram Teatrına dirijor və musiqi məktəbində müəllim kimi çalışmışdır. Naxçıvanda 10 il müddətində o, eyni zamanda xalq çalğı alətləri orkestrində dirijor işləməklə yanaşı, orada "Sazçı qızlar" ansamblını da yaratmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 25 illik yubileyi ilə əlaqədar M.Cavadov 120 nəfərdən ibarət xor təşkil edib, orkestrlə birlikdə yubiley konsertində də uğurla iştirak etmişdir. 1960-ci ildən Ağdam, 1977-ci ildən isə Füzuli şətərlərindəki musiqi məktəblərində müəllim, orkestr rəhbəri işləmişdir. 55 ildir ki, o, bir bəstəkar kimi fəaliyyət göstərir. Onun iri əsərlərindən xalq çalğı alətləri orkestri üçün "Qarabağ lövhələri"ni, klarnet və orkestr üçün "Konsert"i, 2 tar və 2 kamança üçün "Kvartet" əsərini, Naxçıvan, Ağdam, Füzuli Dövlət Dram Teatrlarında tamaşaya qoyulmuş bir sıra pyeslərə musiqini, a'capella xoru üçün mahnılarını, tar, kamança, skripka, nəfəsli alətlərlə fortepiano üçün "Pyeslər"ini və çoxlu mahnılarını göstərmək olar. M.Cavadov 70 ildən artıq bir müddətdə Azərbaycan musiqisinin təbliğində əzmlə çalışmış. Onun estrada və xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərləri musiqimizi zənginləşdirmişdir.


Dekabr ayının 6-da "Respublika" Sarayında görkəmli dirijor və bəstəkar, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, SSRİ xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Niyazinin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsi keçirilmişdir. Gecədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər Əliyev, Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu, Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi Vasif Adıgözəlov və SSRİ və Azərbayğan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Janna Dozortseva çıxış etdilər və Niyazi şəxsiyyəti haqqında öz fikirlərini və xatirələrini söylədilər. Konsert proqramını Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Rauf Abdullayevin rəhbərliyi ilə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri apardı. Konsertdə Ü.Hacıbəyovun "Koroğlu" operasından Uvertüra; Niyazinin "Vətən haqqında mahnı"sı (ifaçı-vokalçıların Bülblü adına I Beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı Həsən Enami); Ülvi Camal Erkinin "Köçəkçə" əsəri (dirijor Rəngin Gökmən); Sarasatenin "Qaraçı təntənələri" (solist - Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Sərvər Qəniyev, dirijor Rəngin Gökmən); Niyazinin "Arzu" romansı (solistlər - SSRİ xalq artisti Fidan Qasımova və Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Xuraman Qasımova); Kamil Sen-Sansın piano və orkestr üçün 2 saylı Konsertin III hissəsi (solist SSRİ xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli) və Niyazinin "Rast" simfonik muğamı səsləndi.


Dekabr ayının 4-də Mərziyyə Davudova adına Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında bəstəkar Ruhəngiz Qasımovanın müəllif gecəsi keçirilmişdir. Tədbir Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən təşkil edilmişdir. Gecədə Rugəngiz Qasımova yalnız bəstəkar kimi deyil, gətta dramaturq və şair kimi təqdim edildi. Adı çəkilən teatrın artislərinin ifasında Ruhəngiz xanımın "Qonşu qoşnu olsa" tamaşasından səhnələr, mahnı və şe'rləri səslənmişdir. Konsert proqramında bəstəkar-arajimançı Vüqar Camalzadə, müğənni Rövşən Məmmədov və müəllif özü fəal iştirak etdilər.


Noyabr ayının 30-da Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Aqşin Əlizadənin "Qafqaza səyahət" baletinin premyerası keçirilmişdir. Əsər məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Dümanın "Qafqaza səyahət" əsəri əsasında yazılmışdır. Librettonun müəllifi bəstəkar özüdür. Tamaşanın quruluşçu baletmeysteri, xalq arstiti Tamilla Şirəliyeva, quruluşçu rəssamı, əməkdar rəssamı Tahir Tahirov idi. Yuliana Əlikişizadənin rəhbərlik etdiyi balet truppasının sənətçiləri - "2002-ci ilin ən yaxşı balet artisti" adına layiq görülmüş Gülağa Mirzəyevin (Aleksand Düma), əməkdar artist, "Qızıl Dərviş" mükafatı laureatı Mədinə Əliyevanın (Xurşudbanu Natəvan), truppanın aparıcı solistlərindən olan Yuri Lobaçovun (rəssam Muene) yüksək sənətkarlığı bir daha tamaşaçılarının züvqünü oxşadı. Musiqi əsəri teatrın baş dirijoru, Respublikanın əməkdar artisti Cavanşir Cəfərovun rəhbərliyi ilə ifa edildi. Bir pərdə, dörd şəkil, proloq və epiloqdan ibarət tamaşa gur alqışlarla sona çatdı.


Noyabr ayının 23-də Muğam Teatrında Azərbaycanda ilk qadın bəstəkarı Ağabacı Rzayevanın 90-illiyi ilə əlaqədar xatirə gecəsi keçirilmişdir. Xatirə gecəsini giriş sözü ilə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor Vasif Adıgözəlov açmışdır. Gecədə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Katibi, sənətşünaslıq doktoru, professor Ramiz Zöhrabov, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Şəfiqə Axundova, Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Nəriman Məmmədov, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Oqtay Zülfüqarov, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Məs'ul Katibi Lalə Hüseynova, şair Hüseyn Abbaszadə, bəstəkar Ruhəngiz Qasımova, Ağabacı Rzayevanın ailəsi adından sənətşünaslıq namizədi Sənubər Bağırova və b. öz xatirələrini söylədilər və bəstəkarın yaradıcılığı haqqında fikirləri ilə bölüşdülər. Konsertdə Muğam Teatrının musiqi kollektivi fəal iştirak etdi. Konsert proqramında bəstəkarın "Qəhrəman oğlan" (ifaçı Yaqut Abdullayeva), "Çoban qara" (ifaçı Sahib İbrahimov), "Telli sazım" (ifaçı Elza Qarabağlı), "Toy" (ifaçı İsmayıl Abbasov), "Qərənfiləm" (ifaçı Zabitə Məmmədova), "Evimizə gəlin gəlir" (ifaçı Səbinə İlyasova) və b. mahnıları səsləndi. Bundan başqa konsertdə Ağabacı Rzayevanın bəstələdiyi piano üçün "Rəqs süitası"nın 3 hissəsi (ifaçı Bakı Musiqi Akademiyasının I kurs tələbəsi, Respublika müsabiqəsinin laureatı Məmmədova Tutu), tar və piano üçün "Vətənpərvərlər marşı" (ifaçılar - Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin 6-cı sinif şagirdi İlqar Sofiyev (tar) və 11-ci sinif şagirdi Roza Məmmədova (piano)), uşaq xorunun ifasında iki mahnı - "Bizim bağça" və "Dostluq qatarı" (ifa etdi 160 saylı Orta Ümumtəhsil Məktəbinin uşaq


Noyabr ayının 22-də Ü.Hacıbəyovun ev muzeyində həmin muzeyin saytının açılmasına həsr olunmuş təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Sayt azərbaycan və ingilis dillərində yaradılmış və dahi bəstəkar, dramaturq və publisistin ev muzeyinin tarixindən mə'lumat verir. Bundan başqa, saytda Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradıcılıq yolu barədə qısa mə'lumatlar vardı. Saytın prezentasiya mərasimində ev-muzeyin müdiri Səadət Qarabağlı, Azərbaycan Respublikasının xalq artistləri Lütfiyar İmanov və Gülxar Həsənova, "Musiqi dünyası" jurnalın baş redaktoru, sənətşünaslıq doktoru Tariyel Məmmədov, bəstəkar-musiqişünas Nərgiz Şəfiyeva və b. çıxış etdilər. Saytın ünvanı: http:/uzeirbey.aznet.org


Noyabr ayının 22-də dahi bəstəkar, SSRİ-nin və Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Dövlət mükafatları laureatı, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Fikrət Əmirovun 80 illiyinə həsr olunmuş bir sıra tədbirlər keçirilmişdir. İlk öncə bəstəkarın xatirəsini yad etmək üçün Respublikanın rəsmi nümayəndələri və mədəniyyət işçiləri Fəxri Xiyabana yollandılar. Orada Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu, Baş Nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi Vasif Adıgözəlov Fikrət Əmirovun yaradıcılığı haqqında öz fikirlərini söylədilər. Həmin gün axşam Kamera və Orqan Musiqisi Zalında Fikrət Əmirovun yubileyinə həsr olunmuş konsert keçirilmişdir. Konserti Teymur Göyçayevin rəhbərliyi ilə Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri apardı. Konsert proqramında Fikrət Əmirovun "Nizami" simli simfoniyası, "Ü.Hacıbəyova ithaf", A.Zeynallının xatirəsinə həsr olunmuş "Elegiya", bəstəkarın işləməsində "Gözəlim sənsən" xalq mahnısı və "Sevil" operasından Balaşın ariyası (ifaçı Anar Şuşalı); "Gülərəm gülsən" romansı (ifaçı Mehri Əsədullayeva); "Mən səni araram" mahnısı (kamança üçün işlənməsi, ifaçı -Şəfiqə Eyvazova); "Mir bir gecə" baletindən "Ordiya" (tar üçün işlənməsi, ifaçı - Rüfət Həsənov). Xatirə axşamında Fikrət Əmirov şəxsiyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu, Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi Vasif Adıgözəlov və sənətşünaslıq namizədi Fərəh Əliyeva çıxış etdilər.


Noyabr ayının 7-də görkəmli bəstəkar, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor Tofiq Quliyevin 85 illiyi münasibəti ilə yubiley tədbirləri keçirilib. Əvvəlcə, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı və Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının nümayəndələri bəstəkarın əziz xatirəsini yad etmək üçün Fəxri xiyabana yollandılar. Orada Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi Vasif Adıgözəlov, bəstəkarın ailəsi adından məşhur kinorejissor Eldar Quliyev öz çıxışlarında Tofiq Quliyev şəxsiyyəti haqqında fikirlərini və xatirələrini söylədilər. Gündüz "Nizami" kinoteatrında Tofiq Quliyevin xatirəsinə həsr olunmuş yubiley tədbiri keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Xuraman Qasımova, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Katibi Ramiz Zöhrabov, Aydın Kazımzadə və b. çıxış etdilər. Çıxışlardan sonra Tofiq Qulyievin musiqi bəstələdiyi "O qızı tapın" filmi nümayiş etdirildi. Axşam, Kinematoqrafçılar İttifaqında keçirilən tədbirdə öz xatirələri ilə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Sədri Anar, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Əminə Dilbazi, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının Sədri Rasim Balayev, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi Vasif Adıgözəlov, bəstəkarın ailəsi tərəfindən kinorejissor Eldar Quliyev çıxış etdilər.


Noyabr ayının 9-da konfrans salonunda yekun iclası keçirildi və mə'ruzələr müzakirə olundu. Konfrans iştirakçıları konfransın təşkilatçılarına dərin minnətdarlığını bildirib, gələcəkdə belə tədbirləri tez-tez keçirtmək arzusunu söylədilər.


Noyabr ayının 7-9-dək Bakıda "Qloballaşma dövründə mədəni irsin və ən'ənəvi biliklərin qorunub saxlanılması" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans keçirilmişdir. Tədbir "Musiqi dünyası" nəşriyyat mərkəzinin təşəbbüsü və Azərbaycanda Açıq Cəmiyyət İnstitutunun dəstəyi ilə təşkil olunmuşdur. Konfrans Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Muzey mərkəzində və Alman Azərbaycan Mədəniyyət Birliyinin "Kapellhaus" zalında keçirilmişdir. Konfransda Rusiya, Özbəkistan, Tacikistan, Qırğızıstan, Estoniya alimləri iştirak etdilər. Konfrans noyabrın 7-də Muzey mərkəzində açıldı. Konfransın iştirakçılarını Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi, Respublikanın xalq artisti, Dövlət mükafatları laureatı, professor Vasif Adıgözəlov salamladı. Konfransda Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvləri fəal iştirak etmiş və bir sıra maraqlı mə'ruzələrini təqdim etmişdilər. O cümlədən: Zemfira Səfərova, AMEA -nın Me'marlıq və İncəsənət İnstitutu, Azərbaycan musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi şö'bəsinin müdiri, professor, sənətşünaslıq doktoru, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi. "Qloballaşma dövründə milli musiqi irsinin qorunması, nəşri və tədqiqinin bə'zi probləmləri". Fərəc Qarayev. Moskva Dövlüt Konservatoriyası. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, professor. "Amsterdam ansamblının Atlası". Avropa üzrə silsilə konsertlərin layihəsi haqqında mə'lumat". Nigar Axundova, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi. Mədəni siyasi şö'bəsinin rəisi, sənətşünaslıq namizədi. "Qeyri-maddi irsin qorunması probleminə dair". Fəttah Xalıqzadə, BMA-nın dosenti, sənətşünaslıq namizədi. "Qloballaşma dövründə Azərbaycan musiqi folklorunun qorunması problemi".


Oktyabr ayının 17-də M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında görkəmli bəstəkar, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor Cövdət Hacıyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş konsert keçirilmişdir. Konsertin proqramına - VI simfoniya, IV simfoniya (III və V hissələr), "Sülh uğrunda" simfonik-poema, "Vətən" operasından Mərdanın ariyası, piano üçün "Ballada", a'capella xoru üçün "Laylay" və "Ey gül" əsərləri daxil edilmişdir. Konsertdə iştirak etdilər: Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri - bədii rəhbər və baş dirijor Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, professor Rauf Abdullayev; Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası - bədii rəhbər Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Gülbacı İmanova; SSRİ-nin xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, professor Fərhad Bədəlbəyli və Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Şahlar Quliyev. Xatirə axşamında Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi Vasif Adıgözəlov çıxış etdilər.


Oktyabr ayının 2-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin fərmanı ilə 5 bəstəkara - Məmməd Cavadova, Elza İbrahimovaya, Musa Mirzəyevə, Nəriman Məmmədova və Oqtay Kazımova fəxri prezident təqaüdü verilmişdir.


Sentyabr ayının 18-də Respublikamızda təntənə ilə "Musiqi günü" keçirilmişdir. Ən'ənəvi olaraq Bakı Musiqi Akademiyasının qarşısına, dahi Üzeyir Hacıbəyovun heykəli ətrafına çoxlu musiqisevərlər toplaşmışdı. Tədbiri giriş sözü ilə açan Respublikamızın Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu bu bayram münasibəti ilə hamını təbrik edərək, Milli Musiqi gününün həm də Üzeyir bəyin və onun yaxın dostu və həmkarı olan Müslüm Maqomayevin doğum günü ilə eyni vaxtda olmasını qeyd etdi. Bayramda Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri Misir Mərdanov, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, SSRİ xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Vasif Adıgözəlov və Respublikanın xalq artisti Azər Rzayev çıxış etdilər. Tədbirin sonunda keçirilən bayram konsertində Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestri, Xor Kapellası, Nəfəsli orkestr iştirak etdilər. Ü.Hacıbəyovun "Koroğlu" operasından Uvertüra və "Çənlibel" xoru, "Ey, Vətən" xoru, "Heyratı", M.Maqomayevin və F.Bədəlbəylinin nəfəsli orkestr üçün marşları səsləndi.


Görkəmli müğənni, bəstəkar, SSRİ və Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Müslüm Maqomayevin 60 illiyi ilə əlaqədar respublikamızda bir sıra tədbirlər keçirilmişdir. Sentyabr ayının 5-də Bakı Musiqi Akademiyası Təhsil Nazirliyi ilə birgə Musiqi Akademiyasında elmi-nəzəri konfrans keçirmişdir. Konfransda F.Bədəlbəyli, G.Abdullazadə, V.Adıgözəlov, A.Rzayev, R.Zöhrabov, İ.Əfəndiyeva, V.Şərifova-Əlixanova, A.Hüseynova, Ü.İmanova, Z.Dadaşzadə, M.Əhmədova, Z.İsmayılova və L.İmanov çıxış etdilər. Sentyabr ayının 6-da Prezident iqamətgahında Respublikamızın Prezidenti cənab H.Əliyev M.Maqomayevi ən ali dövlət mükafatı - "İstiqlal" Ordeni ilə mükafatlandırdı. Sentyabrın 7-də "Respublika" Sarayında yubiley ilə bağlı təntənəli konsert keçirildi. Konsertdə Rusiya Federasiyası, Moldova, Gürcüstan, Ukrayna və Azərbaycan Respublikasının tanınmış sənətkarları iştirak etdilər. Sentyabr ayının 9-da R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində M.Maqomayevə Bakı Musiqi Akademiyasının Fəxri professoru adı verildi.


İyunun 22-də Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı Alman- Azərbaycan Mədəniyyət Birliyinin "Kapellhaus" zalında Azərbaycan bəstəkarlarının yeni əsərlərindən ibarət kamera musiqisi axşamını keçirmişdir. Proqrama Vasif Adgözəlovun piano üçün "24 prelüd" silsiləsindən 3 prelüdü (ifaçı Bakı Musiqi Akademiyasının II kurs tələbəsi Şəhla Quliyeva), Arif Məlikovun N.Hikmətin sözlərinə 6 Romansı (ifaçılar - Səbinə Əsədova (metso-soprano), Ülviyyə Hacıbəyova (piano)); G.Abdullazadənin V.Əzizin söz. "Sən olmasaydın? Romansı (ifaçılar - Mahirə Həsənova (soprano), Leyla Məmmədəliyeva (piano)), Rəşid Şəfəqin piano üçün Sonata-poeması (əsər C.Hacıyevə ithaf edilib, ifaçı - 15 saylı UMM-nın şagirdi Ülkər Hacılı); Tofiq Bakıxanovun viola və piano üçün "Türk təranələri? (ifaçılar - Tofiq Aslanov (viola), Əfqan Salayev (piano); Rəhilə Həsənovanın piano üçün Fantaziya ?Meyxana? (müəllifin ifasında); Azər Dadaşovun öz ifasında piano üçün ?Fəza təranəsi", Qədimova Rə'nanın violin və piano üçün Sonatinanın finalı (ifaçılar - Mahirə Eyvazova (violin), pianoda - müəllif)); İlham Abdullayevin ifasında piano üçün 2 saylı Sonatası, habelə BMA-nın tələbələri - Nərminə Nağıyevanın klarnet və piano üçün Sonatanın I hissəsi (ifaçılar - Zaman Həsənov (klarnet), pianoda - müəllif); Pikə Axundovanın piano üçün 4 Prelüdü (ifaçı müəllif) daxil edilmişdir. Konserti ön sözlə Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin I Katibi Vasif Adıgözəlov açdı.


Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün tə'sis edilməsi haqqında 2002-ci il 11 iyun tarixli Fərmanına uyğun olaraq Elmira Abasova, Vasif Adıgözəlov, Şəfiqə Axundova, Tofiq Bakıxanov, Hacı Xanməmmədov, Arif Məlikov, Ramiz Mirişli, Xəyyam Mirzəzadə, Ramiz Mustafayev, Hökümə Nəcəfova, Azər Rzayevə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərdi təqaüdü verilmişdir.


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı və Bakı Musiqi Akademiyası may ayının 30-da BMA-da Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, mərhum bəstəkar Rauf Hacıyevin 80 illiyinə həsr olunmuş yubiley konfransı keçirdi. Konfransda Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin elm idarəsinin müdiri Asəf Zamanov, BMA-nın elmi yaradıcılıq işləri üzrə prorektor, fəəlsəfə elmləri doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi, Respublikanın xalq artisti, professor Vasif Adıgözəlov, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Katibi, Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor Ramiz Zöhrabov, sənətşünaslıq namizədi, professor Elmira Abasova, sənətşünaslıq namizədi, professor vəzifəsini icra edən İmruz Əfəndiyeva, "Azərbaycan musiqi mədəniyyəti" muzeyinin direktoru Alla Bayramova, bəstəkar Əziz Əzizli Rauf Hacıyevin yaradıcılığı ilə bağlı mə'ruzələr ilə çıxış edib öz xatirələrini söylədilər. Mə'ruzələr ilə yanaşı bəstəkarın "Mir bez tebc", "Bakı haqqında mahnı"sını Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Natəvan Şeyxova, "Azərbaycanım", "Saçlarına gül düzüm" mahnılarını isə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Lütfiyar İmanov ifa etdilər.


May ayının 14-də Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında Azərbaycan Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı gənc Azərbaycan bəstəkarlarının yeni əsərlərindən ibarət konsert keçirmişdir. Konsert Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin "Azərbaycan Gənclərinin III Forumu" çərçivəsində təşkil edilmişdir. Konsertin proqramına gənc Azərbaycan bəstəkarlarının yeni kamera-vokal, kamera-instrumental və xor əsərləri daxil edilmişdir. O cümlədən, kamera-vokal janrda : Aygün Səmədzadənin - "Bu dünyanı nağıl bilək" mahnısı (söz. K.Ağayeva); Ceyhun Allahverdiyevin - "Xatırla məni" romansı (söz. Səma) Lalə Darvinin - "Bu gecə" romansı (söz. İ.Piriyev) Vasif Allahverdiyevin - "Hara gedirsən" mahnısı (söz. müəllifin) Yalçın Məlikovun - "Qəlbdən qəlbə" mahnısı və "Romantik rəqs" vokal-dueti (söz. müəllifin) Nərminə Nağıyevanın - "Sənə" vokal-dueti (söz. N.Xəzri) Vüqar Camalzadənin - "Ulduz" mahnı-balladası (söz. X.İsmayılqızı); Kamera-instrumental janrı üzrə aşağıdakı əsərlər təqdim olundu: Lalə Cəfərovanın Tar və pian o üçün 2 rəqsi İlham Azmanlının Klarnet və piano üçün "Baxiana-Bakuana" silsiləsindən 5, 6, 7-ci hissələr Rə'na Qədimovanın piano üçün Prelüd və "Aşıqsayağı" Xədicə Zeynalovanın piano üçün Fantaziyası Nərminə Nağıyevanın klarnet və piano üçün Sonatasının 3-cü hissəsi Ceyhun Allahverdiyevin piano üçün Sonatasının I hissəsi Salman Qəmbərovun T.Quliyevin xatirəsinə həsr olunmuş caz kompozisiyası ifa edildi. Bəstəkar İlham Abdullayevin xor üçün "Bakı nəğmələri" (söz. R.Rza), "Lay-Lay" (söz. müəllifin), "Bizimdir gələcək" (söz. İ.Dadaşov) mahnıları Bülbül ad. Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin "Qız qalası" xoru (bədii rəhbər -D.Əliyeva) tərəfindən ifa olundu. Konsertdə həmçinin İlham Abdullayevin rəhbərlik etdiyi Bülbül ad. Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin uşaq yaradıcılığı sinfinin şagirdləri də iştirak etdilər. Belə ki, Şahbazova Leylanın violin və piano üçün yazdığı "Elegiya" və Qafarzadə Leylanın klarnet və piano üçün "Melodiya"sı səslənmişdir. Konsertdə mahnı və romansları İlqar Muradov, Lalə Məmmədova, İlahə Fəda, Səidə Həsənova, Brilliant Şükürova və Dinarə Əliyeva ifa etdilər. Kamera-instrumental əsərləri Vüsal İskəndərov (tar), Zaman Həsənov (klarnet) və Bülbül ad. Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin şagirdləri Esmira Əsədova (violin), Teymur Süleymanbəyli (klarnet) və bəstəkarlar özləri ifa etdilər. Tədbirdə Azərbaycan Gənclər, İdman və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi Vasif Adıgözəlov və digər musiqi ictimaiyyəti nümayəndələri iştirak etdilər.


Arif Məlikovun türk şairi Nazim Hikmətin pyesi əsasında bəstələdiyi "Məhəbbət əfsanəsi" baleti Yuri Qriqoroviçin quruluşunda yenidən Böyük Teatrın repertuarına qayıdıb. Aprelin 24-də Moskva şəhərində Böyük teatrın səhnəsində baletin ilk tamaşası keçirilmişdir.Baş rolları Nadejda Qraçova və Marşe Allaş (Məhmənəbanu), Anna Antoniçeva və Marianna Rıjkina (Şirin), Nikolay Siskariadze və Dmitri Beloqoltsev (Fərhad) ifa etdilər. İlk tamaşada bəstəkar Arif Məlikov iştirak etdi.


Aprel ayının 11-də Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, bəstəkar Ramiz Mustafayevin 75 illik yubileyi ilə əlaqədar "Vaqif" operasının yeni quruluşda premyerası oldu. Xalq şairi S.Vurğunun pyesinin motivləri əsasında yazılmış "Vaqif" operası Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində ilk dəfə 1960-cı ildə tamaşaya qoyulmuşdur. Bu quruluşu Respublikanın xalq artistləri, rejissor - Soltan Dadaşov və dirijor Əfrasiyab Bədəlbəyli hazırlamışdılar. "Vaqif" operası bu dəfə tamaşaçılara yeni redaksiyada - bə'zi ixtisarlarla təqdim edilmişdir: 4 pərdə, 7 şəkildən ibarət olan köhnə quruluşun əvəzinə indiki tamaşa 3 pərdə, 6 şəkildən ibarət idi. Tamaşanın musiqi rəhbəri və dirijoru Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Cəfərov, quruluşçu rejissor- teatrın baş rejissoru Hafiz Quliyevdir. Tamaşada əməkdar incəsənət xadimi, mərhum Əyyub Fətəliyevin dekorasiya və geyim eskizlərindən istifadə edilib. Xormeyster - Milena Hacıyeva, rəqslərin quruluşçusu - Yulana Əlikişizadədir. Tamaşada Vaqif partiyasını gənc solist, vokalçıların Bülbül adına I Beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı Həsən Enami, Xuraman partiyasını isə vokalçıların Bülbül adına II Beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı Fəridə Məmmədova ifa etmişdir. Yeni tamaşada teatrın təcrübəli vokalçıları - əməkdar artistlər Elxan Əhədzadə, Şahlar Quliyev, Əli Əsgərov, vokalçıların Beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı (İtaliya) Əkrəm Poladov və başqaları çıxış etdi.


Mart ayının 4-də Fəxri Xiyabanda respublikanın xalq artisti, professor Tofiq Ələkbər oğlu Quliyevin məzarüstü abidəsinin təntənəli açılış mərasimi oldu. Mərasimdə respublikanın tanınmış mədəniyyət və ictimai xadimləri ilə yanaşı dünya şöhrətli musiqiçilər - M.Rostropoçiv və Q.Vişnevskaya iştirak etdilər. Abidənin müəllifi - Ömər Eldarovdur.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Uşaq musiqisinə həsr olunmuş
PLENUMU

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı 2002-ci il aprel ayının 3-5 tarixlərində Uşaq musiqisinə həsr olunmuş Plenum keçirmişdir. Plenum aprelin 3-də, R.Behbudov adına Mahnı Teatrında Azərbaycan bəstəkarlarının kamera və xor əsərlərindən ibarət konsertlə açılmışdır. Aprelin 4-də Musiqili Komediya Teatrında bəstəkar Rəşid Şəfəqin A.Şaiqin əsəri əsasında yazdığı "Bir saat xəlifəlik" operettası, aprelin 5-də isə Dövlət Kukla Teatrında respublikanın xalq artisti Oqtay Zülfüqarovun "Göyçək Fatma", Cahangir Zülfüqarovun "Ləpələrin nağılı" tamaşaları göstərilmişdir. Plenum haqqında daha ətraflı: Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının növbəti Plenumu bu dəfə bütövlükdə XXI əsrdə gələcəyimizi təmsil edən musiqisevərlərə - uşaqlara həsr olunmuşdur. Üç gün davam edən Plenumun proqramına bəstəkarlarımızın müxtəlif janrlarda yazılmış əsərləri daxil edilmişdi. Plenumun ilk tədbiri aprelin 3-də R.Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında keçirildi. Ön sözlə Bəstəkarlar İttifaqının Birinci Katibi Respublikanın xalq artisti, professor, Vasif Adıgözəlov çıxış edti. O, qeyd etdi ki, yeni nəsil üçün musiqi repertuarının yaradılması Azərbaycan bəstəkarlarlarının qarşısında duran mühüm məsələlərdən biri olmalıdır. Belə ki, səriştəli, yaxşı zövqü olan dinləyici hazırlamaq üçün onun estetik dünyagörüşünün formalaşması ilə erkən yaşlarından məşğul olmaq lazımdır. Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin müxtəlif nəsil nümayəndələrini təmsil edən konsertdə Ü.Hacıbəyov, T.Quliyev, N.Əliverdibəyov, Ş.Axundova, T.Bakıxanov, Ə.Cavanşirov, M.Mirzəyev, O.Kazımi, R.Şəfəq, E.Dadaşova, M.Əhmədova, M.Cəfərov, S.Fərəcov, İ.Abdullayev, N.Quliyev, İ.Azmanlı, X.Zeynalova, L.Cəfərova, N.Nağıyevanın kamera-vokal, kamera-instrumental və xor əsərləri səsləndi. Əsərləri peşəkar musiqiçilərlə yanaşı Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi məktəbinin, İncəsənət və Uşaq Musiqi məktəblərinin şagirdləri ifa etdilər. Respublikanın Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinin "Bənövşə" uşaq xoru və xalq çalğı alətləri ansamblı, Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin "Qız qalası" xoru, "Mələklər" uşaq xoru, Dənizçilərin Mədəniyyət Klubunun "Yelkən" vokal qrupunun çıxışları da maraqla dinlənildi. 6 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbi şagirdlərinin hazırladığı səhnəcik tamaşaçıların xüsusi rəğbətini qazandı. Plenumun növbəti tədbiri kimi aprelin 4-də Ş.Qurbanov adına Musiqili Komediya Teatrında R.Şəfəqin A.Şaiqin əsəri əsasında yazdığı "Bir saat xəlifəlik" operettasına tamaşa edildi. Aprelin 5-də Plenumun iştirakçıları A.Şaiq adına Kukla Teatrında Oqtay Zülfüqarovun Azərbaycanın xalq nağılları əsasında "Göyçək Fatma", Cahangir Zülfüqarovun X.Əlibəylinin əsəri üzrə yazılmış "Ləpələrin nağılı" kukla tamaşaları ilə tanış oldular. Həmin gün Bəstəkarlar İttifaqında Plenumun tədbirlərinə yekun vurularaq səslənmiş əsərlərin müzakirəsi və konfrans keçirildi. Müzakirədə bəstəkarlar, musiqişünaslar, mətbuat nümayəndələri iştirak etdilər.


Bu il böyük Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun 80 illik yubiley ilidir. Bu münasibətlə fevral ayında Türkiyənin İzmir şəhərində Dövlət simfonik orkestrinin iştirakı ilə bəstəkarın müəllif gecəsi keçirilmişdir. Proqrama F.Əmirovun "Azərbaycan kapriççiosu", "Kürd Ovşarı" simfonik muğamı, "Nəsimi dastanı", piano, violin və simfonik orkestr üçün ikili "Konsert" daxil edilmişdi. Xatırladaq ki, "Konsert" 1947-ci ildə maestro Niyazinin idarəsilə ilk dəfə ifa olunub. 55 ildən sonra həmin əsər ikinci dəfə ifa olundu. Onu da xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, solistlər bəstəkarın nəvəsi, gənc pianoçu Nəzrin Əfəndi, violinoçu, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Cihat Aşkın idi. Dirijor Yalçın Adıgözəlov idi.


Yanvar ayının 18-də Respublikanın görkəmli musiqi xadimi, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, SSRİ Dövlət mükafatları laureatı, əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Əhməd Cövdət İsmayıl oğlu Hacıyev ömrünün 85-ci ilində vəfat etmişdir. Cövdət Hacıyev 1917-ci ildə Azərbaycanın Şəki şəhərində anadan olmuşdur. O, orta təhsilini başa vurduqdan sonra 1935-1938-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında, 1938-1941-ci illərdə isə Moskva Konservatoriyasında oxumuş və müharibə illərində yarımçıq qalmış təhsilini sonralar davam etdirərək, 1947-ci ildə dahi bəstəkar Dmitri Şostakoviçin sinfini bitirmişdir. Cövdət Hacıyev 1947-ci ildən ömrünün sonuna qədər bəstəkarlıq fəaliyyəti ilə yanaşı, Bakı Musiqi Akademiyasında dərs demiş, 1957-1969-cu illərdə isə bu ali musiqi təhsili ocağının rektoru vəzifəsində çalışmışdır. Öz böyük iste'dadı və zəngin təcrübəsi sayəsində milli və dünya musiqi sənəti ən'ənələrini novatorcasına inkişaf etdirən Cövdət Hacıyevin adı Azərbaycan musiqi tarixinə milli simfonizmin banilərindən biri kimi daxil olmuşdur. Böyük Üzeyir Hacıbəyovun ölməz irsi və ən'ənələrinin yorulmaz təbliğatçısı və davamçısı olan bu sənətkar Azərbaycan peşəkar musiqisində özünəməxsus yeni yollar açmışdır. Cövdət Hacıyevin musiqisi vətəndaşlıq qayəsi, demokratizmi, dərin məzmunu və yüksək bədiiliyi ilə səciyyələnir. O, hələ tələbəlik illərində ilk böyük əsəri olan bir hissəli "Simfoniya"nı, iki simfonik poemasını, "Azərbaycan süitası"nı, simli kvartet və sair əsərlərini bəstələmişdir. Cövdət Hacıyev sənətdə elə ilk addımlarından Azərbaycan musiqisində aparıcı mövqelərdən birini tutmuşdur. O, 1945-ci ildə Qara Qarayevlə birlikdə yazdığı "Vətən" operasına görə SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Görkəmli sənətkara ən çox şöhrət gətirən onun ayrı-ayrı illərdə bəstələdiyi səkkiz simfoniyadır. Cövdət Hacıyev həmçinin simfoniyetta, oratoriya, ballada, sonata, skertso və kvartet-poemanın, xor üçün bir sıra dəyərli əsərlərin müəllifidir. Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin inkişafında böyük rol oynamış Cövdət Hacıyev ölkəmizdə peşəkar musiqi kadrlarının hazırlanmasında da misilsiz xidmətlər göstərmişdir. O, Azərbaycan bəstəkarlarının bir neçə nəslini yetişdirən gözəl pedaqoq olmuşdur. Cövdət Hacıyevin Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafı və təbliğindəki xidmətləri yüksək qiymətləndirilmişdir. O, iki dəfə SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmüş, bir çox orden və medallarla, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının ali mükafatı - "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunmuşdur.


 

         © Musigi Dunyasi, 2000