bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

 


2003-cü il

Fevralın 27-də Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı "Muğam" Teatrı ilə birlikdə böyük bəstəkar, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Tofiq Quliyevə həsr olunmuş xatirə gecəsi keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Katibi Ramiz Zöhrabov, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının Birinci Katibi Rasim Balayev, kinorejissor Oqtay Mirqasımov, Teatr Xadimləri İttifaqının Birinci Katibi Azər Paşa Ne'mətov, Azərbaycan Respublikasının xalq artistləri, bəstəkar Tofiq Bakıxanov, tarzən Ramiz Quliyev çıxış etdilər. Xatirə gecəsinin bədii hissəsində müğənnilər İlhamə Quliyeva, Rəşidə Behbudova, Nazpəri Dostəltyeva, Faiq Ağayev, Lalə Məmmədova, Almaz Ələsgərli, İlqar Muradov və b. bəstəkarın mahnılarını ifa etdilər.


Fevralın 25-də Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyində bəstəkar Musa Mirzəyevin 70 illiyinə həsr olunmuş yaradıcılıq gecəsi keçirildi. Gəcədə Mədəniyyət Nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva, bir sıra ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərin nümayəndələri, bəstəkarlar Azər Rzayev, Aqşin Əlizadə, Əziz Əzizli, BMA-nın rektoru Fərhad Bədəlbəyli, musiqişünas Şəhla Mahmudova və b. çıxış etdilər. Bəstəkarın əsərlərini Eldar İskəndərov (violoçel), Töhfə Babayeva, Cəmilə Musayeva (kaman), Gülnaz İsmayılov (soprano) və müəllifin özü ifa etdilər. Bəstəkarın müəllif gecəsi həmçinin Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi məktəbində keçirilmişdir.


Fevral ayının 18-23-dək SoNoR Müasir Musiqi Təşəbbüs Mərkəzi Bakıda ilk dəfə olaraq "SoNoR Tellər: Mədəniyyət... Təmaslar...2003" adlı I Beynəlxalq Müasir və Ən'ənəvi Musiqi Festivalını keçirdi. Təşkilat komitəsinin bədii rəhbəri bəstəkar Elmir Mirzəyev idi. Festivalda Türkiyə, Çin, İtaliya, Böyük Britaniya, Hindistan, Almaniya, Gürcüstan, Ukrayna, İran, Litva, Makedoniya, Özbəkistan, Rusiya və Azərbaycan bəstəkarları və ifaçıları iştirak etdilər. Festival çərçivəsində azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri səsləndi. O cümlədən: Nazim Əliverdibəyovun orqan üçün "Muğam Bayatı-şiraz" (ifaçı Marianna Vısotskaya, Rusiya), Rauf Abdullayevin rəhbərliyi ilə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında Aqşin Əlizadənin V simfoniyası, İsmayıl Hacıbəyovun fleyta və simli orkestr üçün Konsertştük (solist Elman Mustafayev, Azərbaycan) və Cavanşir Quliyevin zurna və orkestr üçün Uvertürası; Ukraynadan Freskalar Ansamblı & Duo Violonçelissimo ansamblın ifasında Firəngiz Əlizadənin solo violonçel üçün "Aşk havası"; Fərəc Qarayevin iki piano üçün Sonatası (ifaçılar Yuri Sayutkin və Samir Mirzəyev, Azərbaycan); Salman Qəmbərovun piano üçün Variasiyaları (ifaçı Kəmalə Neymənova, Azərbaycan); Zaur Fərhadovun solo fleyta üçün Magum II (ifaçı Elman Mustafayev, Azərbaycan), Rüfət Xəlilovun klarnet, kaman və violonçel üçün İki pyes (ifaçılar: klarnet - Nizami Zeynalov, kaman - Soltan Məmmədova, violonçel - Aleksey Miltıx, Azərbaycan); Xəyyam Mirzəzadənin piano üçün "Ohne" əsəri (ifaçı - Gülnarə Səfərova, Azərbaycan); Xədicə Zeynnalovanın fleyta və gitara üçün "Ay işığında" romansı (ifaçılar - Elman Mustafayev və Rövşən Məmmədov, Azərbaycan); Vasif Adıgözəlovun piano üçün Prelüdləri (I-IV dəftərdən) (ifaçı - Elnarə Kəbərlinskaya, Azərbaycan); Aqşin Əlizadənin kaman və piano üçün "Portret"i (ifaçılar - Olqa Rexroth, Almaniya və Kəmalə Neymətova, Azərbaycan) və b. əsərlər səsləndi.


Fevralın 15-də Az TV I kanalının "Səhər" proqramında azərbaycan xalq mahnılarına və azərbaycan bəstəkarlarının mahnı yaradıcılığına həsr olunmuş "Mahnılarımızı öyrənirik" rubrikası açıldı. Rubrikanın açılması Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının və Az TV I kanalının təşəbbüsü ilə təşkil edilmişdir. Rubrikanın aparıcıları - bəstəkarlar Elnarə Dadaşova və İlham Abdullayevdir.


Fevral ayının 7-də Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyində Qara Qarayevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Tədbirdə Mədəniyyət Nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva, Qara Qarayevin tələbələri - bəstəkarlar Sevda İbrahimova, Əziz Əzizli, Eldar Rüstəmov, Rəhilə Həsənova, Musa Mirzəyev, habelə Aqşin Əlizadə, Zemfira Səfərova, Nəriman Məmmədov və b. iştirak etdilər. Tədbiri Qara Qarayevin tələbəsi Elnarə Dadaşova apardı. Konsert proqramında Qara Qarayevin "Yeddi gözəl" baletindən fraqmentlər, "Na xolmax Qruzii" və "Ya vas lyubil" romansları, fortepiano üçün "Tsarskosel heykəli" pyesi və b. əsərləri səsləndi. Bundan başqa, muzeyin müdiri Alla Bayramova dinləyicilərə muzeyin arxivindən Qara Qarayevin iki namə'lum əsərini təqdim etdi: "Sonatina" (1940), adı qeyd olunmamış bir kompozisiya və Niyazinin yubileyinə yazılmış "Var ol, Niyazi" kantatasından bir epizod səsləndirildi. Konsertdə əsərlər E.İskəndərov, T.Babayeva, Ü.Hacıbəyova, F.Məmmədova, N.Kərimovanın ifasında təqdim olundu.


Fevral ayının 6-da Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında dahi bəstəkar, SSRİ xalq artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Dövlət mükafatı laureatı, akademik Qara Qarayevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr edilmiş xatirə gecəsi keçirilmişdir. Tədbirdə giriş sözü ilə Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi Vasif Adıgözəlov çıxış etdilər. Konsertdə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor Rauf Abdullayevin rəhbərliyi ilə Ü.Hacıbəyov adına Dövlət simfonik orkestri iştirak etdi. Konsert proqramında Qara Qarayevin "Leyli və Məcnun" simfonik poeması, "Yeddi gözəl" və "İldırımlı yollarla" baletlərindən parçalar səsləndi. Yubiley gecəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər Əliyev iştirak etmişdir.


Fevral ayının 2-də görkəmli musiqişünas alim və ifaçı, sənətşünaslıq doktoru, Bəstəkarlar İttifaqının və Musiqi Xadimləri İttifaqının üzvü, Bakı Musiqi Akademiyasının birinci prorektoru, professor Elxan Əlisəttar oğlu Babayev ömrünün 55-ci ilində vaxtsız vəfat etmişdir. E.Babayev 1948-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını nəfəs alətləri və musiqişünaslıq ixtisasları üzrə bitirmişdir. 1971-ci ildə E.Babayev Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun Simfonik Orkestrində ifaçılıq fəaliyyətinə başlamışdır. O, həmçinin nəfəsli kvintetin təşkilatçısı və solisti idi. 1975-ci ildən o, Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Komitəsində baş redaktor vəzifəsində çalışmışdır. 1985-ci ildə E.Babayev Moskva Konservatoriyasında "Azərbaycan muğam dəstgahlarında ritmika" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1985-1988-ci illərdə o, İraqda Milli Simfonik Orkestrin solisti kimi çalışmış və İraq İncəsənət Akademiyası, Bağdad musiqi və balet məktəbində dərs demişdir. E.Babayev 1978-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasında pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 1992-ci ildən E.Babayev Bakı Musiqi Akademiyasında nəfəs və zərb alətləri kafedrasının müdiri, ifaçılıq fakultəsinin dekanı, 1993-cü ildən ömrünün sonuna kimi birinci prorektor vəzifəsində çalışmışdır. 1999-cu ildə o, "Şifagi ən'ənəli Azərbaycan musiqisinin intonasiya problemləri" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. E.Babayev həmçinin bacarıqlı musiqi təşkilatçısı kimi də tanınmışdı. O, ölkəmizdə ilk dəfə F.Əmirov adına nəfəs və zərb alətləri üzrə ifaçılıq müsabiqəsinin təşəbbüskarı və təşkilatçısı olmuşdur. E.Babayev Azərbaycan musiqi elminin görkəmli və tanınmış nümayəndələrindən biri idi. O, şifahi ən'ənəli professional musiqimizin müxtəlif problemlərinə həsr olunmuş üç fundamental monoqrafiyanın, xalq musiqisi və bəstəkar yaradığılıhına dair yüzlərlə elmi, elmi-publisistik, tənqidi məqalə və oçerklərin müəllifidir. Radio və televiziyada onlarla verilişlərin müəllifi və aparıcısı E.Babayev Azərbaycan musiqisinin yorulmaz təbliğatçısı kimi tanınmışdır. E.Babayev ABŞ-da, Almaniyada,Türkiyədə, İraqda keçirilən beynəlxalq simpozium və konfranslarda mə'ruzə və mögazirələrlə çıxış etmişdir. Azərbaycan muhamına həsr edilmiş tədqiqatlarına görə o, musiqişünasların B.Asafyev adına beynəlxalq mükafatına və "Humay" mükafatına layiq görülmüşdür.


Fevral ayının 2-də Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzində Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi "İlin ən yaxşı əsəri" mükafatını 2002-ci ildə fərqlənmiş yaradıcı gənclərə təqdimetmə mərasimi keçirmişdi. Mərasimdə Gənclər, İdman və Turizm Naziri giriş sözü ilə çıxış etdi. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvlərindən: 1. Ramazanov Rüfət Kamal oğlu ("Simfonik musiqi" nominasiyası üzrə) "Nəimi" - simfonik orkestr üçün dramatik musiqiyə; 2. Quliyeva Lalə Darvin qızı ("Kamera-vokal musiqisi" nominasiyası üzrə) "Bu gecə" (söz: İ.Piriyev) romansına; 3. Camalzadə Vüqar Vaqif oğlu ("Mahnı" nominasiyası üzrə "Səs" mahnısına (söz: A.Əhmədzadə) 4. Mahmudova Gülzar Rafiq qızı ("Musiqişünaslıq" nominasiyası üzrə) "Ostinatnosth v muzıke ustnoy tradiöii Azerbaydjana" kitabına görə mükafatlarla təltif olundular. Mükafatları Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi Vasif Adıgözəlov təqdim etdi.


Yanvar ayının 28-də Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı "Muğam" Teatrı ilə birlikdə Səid Rüstəmovun xatirəsinə həsr olunmuş gecə keçirilmişdir. Bəstəkarın həyat və yaradıcılığı barədə Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi Vasif Adıgözəlov çıxış etdi. Öz xatirələrini xalq artistləri Ramiz Mustafayev, Tofiq Bakıxanov, Nəriman Əzimov, tarzən Ramiz Quliyev, əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Quliyev və başqalaraı danışdılar. Gecədə Səid Rüstəmovun mahnılarını İlhamə Quliyeva, Ramiz Quliyev (tarda), İlahə Fəda, Zöhrə Abdullayeva və b. ifa etdilər.


Yanvar ayının 27-də Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük Zalında Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının təşəbbüsü ilə "Vətən yanhısı ilə..." musiqili-ədəbi gecə keçirilmişdir. Gecə "20 yanvar" faciəsinin 13 ildönümünə həsr olunmuşdur. Proqrama Azərbaycan bəstəkarlarının vokal-simfonik, simfonik əsərləri və Azərbaycan şairlərinin şe'rləri daxil edilmişdir. Konsert proqramında Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinin Niyazi adına simfonik orkestri (bədii rəhbər və dirijor, Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar İmanov), Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinin xoru (bədii rəhbər - Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Ramiz Mustafayev) və Simli kvartet (bədii rəhbər Tofiq Aslanov), habelə şairlər - Musa Ələkbərli, Adil Cəmil, Yusif Həsənbəy iştirak etdilər. Konserti Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Hey'ətinin Birinci Katibi Vasif Adıgözəlov giriş sözü ilə açdı. Proqramda Tofiq Bakıxanovun simli kvartet və simfonik orkestr üçün "Xatirə poeması", Elnarə Dadaşovanın simfonik orkestr üçün "Xoral", Sevda İbrahimovanın "Sənin üçün darıxıram, Şuşam" (solist Respublikanın xalq artisti Ramiz Quliyev), Ramiz Mustafayevin xor və simfonik orkestr üçün "Azərbaycan" (söz. Rəfiq Zəka), solist, xor və simfonik orkestr üçün "Sərhəd keşiyindəyəm" (söz. Yusif Həsənbəy) (solist Respublikanın əməkdar artisti Şahlar Quliyev), Azad Zahidin simfonik orkestr üçün "Matəm musiqisi", Rauf Əliyevin xor və simfonik orkestr üçün "Türk oğlu dönməz geri" (söz: Həsən Merac), Məmməd Cəfərovun "Yuxulama, oğuz oğlu" kantatasından II hissə - "Ağı" (söz: xalq bayatılarından), Sərdar Fərəcovun öz sözlərinə yazılmış solist, xor və simfonik orkestr üçün "Vətən dara düşəndə" (solist Şahlar Quliyev) və Vasif Adıgözəlovun solist, xor və simfonik orkestr üçün "Çəkin Qarabağdan qara əlləri" (söz: Nəbi Xəzri, solist Respublikanın əməkdar artisti Elxan Əhədzadə) əsərləri səsləndi. Konsert proqramını Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Məs'ul Katibi Lalə Hüseynova apardı.


Yanvar ayının 27-də Ü.Hacıbəyovun ev-muzeyində Şərqin ilk operası - "Leyli və Məcnun" tamaşasının 95 illik yubileyinə həsr edilmiş "Həmişəyaşar "Leyli və Məcnun" adlı tədbir keçirilmişdir. Muzeydə mövzu ilə bağlı sərgi də nümayiş olundu. Tədbirdə sənətşünaslıq doktoru Zemfira Səfərova, Respublikanın xalq artisti Sevda İbrahimova, bəstəkar Sərdar Fərəcov, sənətşünaslıq namizədi Zümrüd Dadaşzadə və b. iştirak etdilər.


Yanvar ayının 26-da Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük Zalında UNOCAL KHAZAR LTD. COMPANY və Bakı Musiqi Akademiyasının təşəbbüsü ilə "Bakustic JAZZ" qrupunun konserti keçirildi. Qrupun bədii rəhbəri bəstəkar Salman Qəmbərovdur. "Bakustic JAZZ" qrupunun tərkibinə piano (Salman Qəmbərov), bas-gitara (Emil Həsənov), baraban (Sergey Krasnyanski) və zərb alətləri (Tofiq Cabbarov) daxildir. Musiqi axşamında C.Qrin, C.Kern, D.Ellinqton, L.Bonfa və b. caz ustalarının əsərlərinə kompozisiyalar səsləndi.


Yanvar ayının 25-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə Azərbaycan musiqi sənətinin inkişaf etdirilməsindəki xidmətlərinə görə Musa Abdulla oğlu Mirzəyev "Şöhrət" ordeni ilə təltif etdirilmişdir.


Yanvar ayının 25-də Əbilov adına Mədəniyyət Mərkəzində görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Rauf Hacıyevin 80 illik yubileyi münasibəti ilə xatirə gecəsi keçirilmişdir. Orada bəstəkarın həyat və yaradıcılıq haqqında Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Katibi Ramiz Zöhrabov, R.Hacıyev adına 15 saylı musiqi məktəbinin direktoru Nadir Babayev və b. öz mə'ruzələri ilə çıxış etdilər. Ailəsi adından bəstəkarın qızı Nanə Hacıyeva gecənin keçirilməsinə görə öz minnətdarlığını bildirdi və Mədəniyyət Mərkəzinə R.Hacıyevin bir sıra şəkillərini və audio kassetlərini bağışladı. Gecədə Mədəniyyət Mərkəzinin xalq çalğı alətləri ansamblının və solistlərin ifasında bəstəkarın mahnıları və instrumental əsərləri ifa olundu.


Yanvar ayının 14-də Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında Tekfen Qaradəniz Filarmoniyası orkestrinin konserti keçirilmişdir. Orkestrin dirijoru professor Saim Akçıldır. Konsertdə Qara Qarayevin "Yeddi gözəl" baletindən Ayşənin Rəqsi, Musa Mirzəyevin "Ballada" və "Alleqoro"su, Nevit Kodallının "Telli Durna" əsəri, İlyas Mirzəyevin ney və kamera orkestri üçün Konsertinin I, II və IV hissələri, P.Çaykovskinin simli orkestr üçün Serenadası və b. əsərlər səsləndi. Konsertdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər Əliyev iştirak etmişdir.


Yanvar ayının 7-də BMA-nın elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işləri üzrə prorektorun kabinetində böyük dramaturq Hüseyn Cavidin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş professor-müəllim heyətinin və tələbələrin konfransı keçirilmişdir. Konfrans Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Bakı Musiqi Akademiyasının təşəbbüsü ilə keçirilmişdir. Konfransda professor Gülnaz Abdullazadə, professor Ramiz Zöhrabov, dosent Fərəh Əliyev, dosent Zümrüd Dadaşzadə, dosent Cəmilə Həsənova, bəstəkar Rəhilə Həsənova və b. öz mə'ruzələri ilə çıxış etdilər.


Yanvar ayının 7-də BMA-nın elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işləri üzrə prorektorun kabinetində görkəmli sənətkar, xalq artisti Şövkət Ələkbərovanın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş professor-müəllim heyətinin konfransı keçirilmişdir. Konfrans Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Bakı Musiqi Akademiyasının təşəbbüsü ilə keçirilmişdir. Konfransda professor Vasif Adıgözəlov, professor Gülnaz Abdullazadə, professor Elxan Babayev, professor Ramiz Zöhrabov, professor v.i.e., İmruz Əfəndiyeva, professor v.i.e. Ülviyyə İmanova, baş müəllim Mehriban Əhmədova və b. öz mə'ruzələri ilə çıxış etdilər.


 

         © Musigi Dunyasi, 2000