bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A  B   C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
 Q  L M  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

BABAYEVA HƏCƏR TEYMUR QIZI

1948-ci il aprelin 17-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Mənim nəğməkar bacım. «Ədəbiyyat və incəsənət» qəz., 09.02.1990; İlk təəssürat. «Ədəbiyyat və incəsənət», 25.05.1990; Vasif Adıgözəlov. Broşür. B., «Ergün», 1995. Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001).


BAĞIROVA ƏDİLƏ ZÜLFÜQAR QIZI

1958-ci il sentyabrın 27-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001)


BAĞIROV NAZİM HİDAYƏT OĞLU

1941-ci il yanvarın 24-də anadan olub.
Sənəntşünaslıq namizədi (1985)

ƏSƏRLƏRİ: Zakir Bağırov. Broşür. B., «Şur», 1993; Tək və çoxsəsli musiqi imlaları. Trabzon, «Qara dəniz», 1994; Azərbaycan xalq rəqsləri /piano üçün işləmələr/. Trabzon, «Qara dəniz», 1997; Piano üçün pyeslər. Trabzon, «Qara dəniz», 1997; Piano üçün çalışmalar. Trabzon, «Qara dəniz», 1997; Musiqi nəzəriyyəsi. Dərslik. Trabzon, «Qara dəniz», 1999; Piano üçün harmonik çalışmalar /I və II kitab/. Trabzon, «Qara dəniz», 1999; «Aşıq Qərib» dastanı /piano üçün işləmə/, Trabzon, «Türk səsi», 1999.


BAKIXANOVA ZƏRİFƏ MUSA QIZI

1936-cı il yanvarın 2-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Bir nəğmədir onun qəlbi. «Qobustan» toplusu, ¹1-2, 1996.

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000