bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A  B   C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
 Q  L M  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

ZİYADLI AYDIN ƏBÜLFƏZ OĞLU

1951-ci il yanvarın 29-da anadan olub
Sənətşünaslıq namizədi (1985) Dosent (1990)

ƏSƏRLƏRİ: BMA-nın tələbələri üçün Azərbaycan xalq musiqisinin nota yazılması fənni üzrə tədris proqramı. B., Təhsil Nazirliyi, 1998; Natəvan və musiqi. Musiqi dünyası jurnalı, 1-2, 2001. Respublika konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 - 2001). Dövrü mətbuatda məqalələr (1990 - 2001).


ZİYADLI SEVİNC SÜLEYMAN QIZI

1964-cü il dekabrın 22-də anadan olub

ƏSƏRLƏRİ: . " " e/m toplusu. B., Bilik, 1993; . Azərbaycan musiqisi. Tarix və müasir dövr. e/m toplusu B., ADK-nın nəşri, 1993; Pişrou musiqi janrının tədqiqi məsələsinə dair. Azərbaycan musiqisi. Tarix və müasir dövr. B., e/m toplusu B., ADK-nın nəşri, 1994; Əmoöionalhno-vırazitelhnıe osobennosti muqam-dəstqcxa Şur. Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri e/m toplusu /IV buraxılış/. B., Elm, 2001. Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 2001).


ZÖHRABOV RAMİZ FƏRZULLA OĞLU

1939-cu il mayın 2-də anadan olub
Sənətşünaslıq namizədi (1974)
Dosent (1979)
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (1990)
Professor (1992)
Sənətşünaslıq doktoru (1994)
Humay mükafatı (1997)

ƏSƏRLƏRİ: Ömrün müdrik illəri /Əşrəf Abbasovun yaradıcılığından səhifələr/. Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti, 13, 13.04.1990; Azərbaycan tarı /V.Əbdülqasımovun eyniadlı kitabı haqqında/. Ədəbiyyat və incəsənət, 19.10.1990; Skripkaçalan və müğənni /R.Adıgözəlov 50/, Ədəbiyyat və incəsənət, 16.11.1990; Yaradıcılıq axtarış deməkdir /T.Bakıxanov 60/, Ədəbiyyat və incəsənət, 21.12.1990; Muğam. Monoqrafiya. B., Azərnəşr, 1991; Azərbaycan təsnifləri. Təbriz, Enteşarate Məhran, 1991; .Tədqiqat. B., Şur, 1992; Musiqi ədəbiyyatı. Uşaq musiqi məktəblərinin V sinfi üçün dərslik /həmmüəllif S.Qasımova, T.Hüseynova/. B., Şur, 1992; Hacı Xanməmmədov. Broşür. B., Şur, 1992; Müəllifini yaşadan əsərlər /Ağası Məşədibəyov 80/, Mədəniyyət qəzeti, 09.01.1992; Rauf Hacıyev. Broşür. B., Şur, 1993; Sevimli pedaqoq, mahir tədqiqatçı /Z.Qafarova 50/, Mədəniyyət, 08.01.1993; Nizami mövzusuna yeni müraciət /T.Bakıxanovun Xeyir və Şər baleti haqqında/, İncəsənət qəzeti, 13.07.1993; Görkəmli bəstəkar və müəllim /S.Ələsgərov/, İncəsənət, 12.04.1994; Bəstəkarlarımız haqqında söz. B., Şur, 1995; Ramiz Mustafayev. Broşür. B., Ergün, 1995; Şifahi ən'ənəli Azərbaycan professional musiqisi. Ali məktəblər üçün vəsait. B., Azərbaycan Ensiklopediyası, 1996; Bəstəkarlarımızın portreti. B., Gənclik, 1997; Dəstgahda avaz. /12 muğam sistemi haqqında/. Təbriz, Azadlıq beşiyi qəzeti /fars dil./, 26. 10. 1997; Rast ailəsindən olan muğamlar. Təbriz, Azadlıq əsri qəzeti /fars dil./, 31, 1998; Dəyərli tədqiqat. /E.Babayevin Şifahi ən'ənəli Azərbaycan musiqisində intonasiya problemləri monoqrafiyası haqqında mülahizələr/, Musiqi dünyası jurnalı, 1, 1999; Zülfü Adıgözəlov xatirələrdə. Musiqi dünyası, 1, 1999; Çahargah muğam-dəstgahının nəzəri əsasları. B., Şur, 2000; Bəstəkarpianoçu Sevda İbrahimova. Musiqi dünyası, 1, 2000; Sənətinə sadiq insan /N.Şəfiyeva - 60/, Musiqi dünyası, 2, 2000; Vasif Adıgözəlov /bəstəkarın 65 illiyinə həsr olunub/. Musiqi dünyası, 3-4, 2000; Bülbül və Azərbaycan xalq musiqisi. Musiqi dünyası, 1-2, 2001; Aydın Ziyadlı 50. Musiqi dünyası, 1-2, 2001; Ramiz Mustafayev /bəstəkarın 75 illiyinə həsr olunub/. Musiqi dünyası, 3-4, 2001; Nazim Bağırov 60. Musiqi dünyası, 3-4, 2001; Tofiq Quliyevin mahnı yaradıcılığına bir baxış. Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri e/m toplusu /IV buraxılış/. B., BMA-nın nəşri, 2001. Silsilə televiziya verilişlərinin - Musiqi kollektivlərimiz, Poeziya və musiqi, Xalq musiqisinin inciləri - müəllifi və aparıcısı (1990-2001). Musiqi əsərləri: Kamança və piano üçün Monoloq (1993); Xalq çalğı alətləri orkestri üçün Laylay (1998); Ərdəbil lövhələri Süitası (1999). B.Vahabzadə, T.Mütəllibov, R.Əhmədzadə və b. şairlərin söz. mahnılar (1990 - 2001).

Respublika elmi konfranslarında məruzə və çıxışlar (1990-2001).

Dövrü mətbuatda məqalələr (1990-2001).

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000