bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A  B   C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
 Q  L M  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

DADAŞOVA LALƏ ORUC QIZI

1947-ci il sentyabrın 14-də anadan

ƏSƏRLƏRİ: XX əsr Amerika bəstəkarlarının fortepiano musiqisi /ingilis dilində/. «Caspian Cronicle» jurnalı, ¹1, 1994; «Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı-60» kitabında 1985-1994-cü illərə aid fəsil /azərb. və rus dil./. B., «Səda», 1996; Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri. Buklet. B., «Şur», 1998. Azərbaycan bəstəkarları – C.Hacıyev, M.Maqomayev, Ə.Bədəlbəyli, A.Zeynallının yaradıcılığına həsr edilmiş televiziya verilişlərinin müəllifi (1996). Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 – 1998). Dövri mətbuatda məqalələr (1990 – 1998).


DADAŞZADƏ ZÜMRÜD ARAZ QIZI

Musiqişünas, 1962-ci il iyinun 2-də anadan olub
Sənətşünaslıq namizədi (1997)
Dosent (2001)

ƏSƏRLƏRİ: Üzü zirvəyə. «Ədəbiyyat və incəsənət» qəz., ¹12, 06.04.1990; Qde derznovenic i poisk? «Muzıkalhnac qazeta», M., ¹8, 1990; Çeşmə /R.Həsənova haqqında/. «Mədəniyyət» qəz., ¹10, 07.03.1991; Müasirlik sorağında /nəfəs və zərb alətləri üçün musiqiyə həsr olunmuş Plenumun yekunları/, «Mədəniyyət», ¹22, 06.06.1991; Gözəl bəstəkar, nəcib insan /Ə.Hüseynzadə – 75/. «Azərbaycan qadını» jurnalı ¹5, 1991; Musiqimizin iftixarı /E.Səfərova – 60/. «Mədəniyyət», ¹5, 30.01.1992; Aqşin Əlizadə. Broşür. B., «Şur», 1992; Müasir mərhələdə Azərbaycan simfoniyasında axtarışlar. «XX əsr Azərbaycan musiqisi» e/m toplusu /I buraxılış/. B., 1994; Aqşin Əlizadə. «Üzeyir Hacıbəyov Ensiklopediyası»nda məqalə. B., «Azərbaycan», 1996; Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarları. Ədilə Hüseynzadə. «Varlıq» jurnalı /türk və fars dillərində/. Tehran, ¹1, 1996; Qəzəl şe'r janrının Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığında tətbiqinə dair. «XX əsr Azərbaycan musiqisi» /II buraxılış/. B., «Elm və həyat», 1997; Çox da məşhur olmaq səadət deyil... «Arazımız» kitabında məqalə, B., «Azərbaycan Ensiklopediyası» NPB, 1997; Azərbaycan simfoniyasında teatrallıq. «Elm və həyat» jurnalı, ¹1, 1997; Fərəc Qarayevin instrumental teatrı. «Qobustan» toplusu, ¹1-2, 1997; Fərhad Bədəlbəyli. «Varlıq», Tehran, ¹2-3, 1997; Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin me'marı /Q.Qarayev haqqında/. «Varlıq», Tehran, ¹1, 1998; Bu dünyanın insanları bizi yada salacaq /C.Quliyev haqqında/. «Qobustan», ¹3, 1998; Aqşin Əlizadənin musiqi dünyası. Tehran, «Varlıq», ¹2-3, 1998; Biz də bu dünyanın bir hissəsiyik... /Q.Qarayev haqqında/. «Qobustan», ¹1, 1999; Simfoniyanın fəzası. 70-80-cı illər Azərbaycan simfoniyası: əsas təmayüllər /tədqiqat/. B., «Elm», 1999; Özbəkistan musiqi elminin elçisi /A.Cumayev/, «Musiqi dünyası» jurnalı, ¹2, 2000; Ceyms Klark adlı musiqi adası. «Musiqi dünyası», ¹2, 2000; «SoNoR»un musiqisi. «Şərqi» jurnalı, ¹4, 2000; E’tiraf anı. «Qobustan», ¹2, 2000; XX əsrin ingilis musiqisi /metodik göstəriş/, B., 2000; Küləyin pıçıltısı və xəbərlərin dinamikası. «Şərqi», ¹5, 2000; Hüseyn Cavid dramının yeni həyatı. «Musiqi dünyası», ¹3-4, 2000; Ən’ənələri yaşadan alim. «Musiqi dünyası» ¹3-4, 2000; «Müasir musiqi» seminarı üzrə BMA-nın bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələri üçün proqram. B., Təhsil Nazirliyi, 2000; Ulduz yağışı /vokalçıların Bülbül ad. müsabiqəsi haqqında/, «Qobustan», ¹1, 2001; Cavanşir Quliyevin total musiqi axtarışları. «Musiqi dünyası», ¹ 1-2, 2001; Görüşlər. /K.Meyerlə söhbət/, «Musiqi dünyası», ¹1-2, 2001; Unuda bilmərik. /E.Sabitoğlu haqqında/, «Şərqi», bahar /6/ 2001; Əsl Azərbaycan xanımı. «Şərqi», bahar /6/, 2001; Bəstəkar Rəhilə Həsənovanın musiqi çeşməsi. «Qobustan», ¹2, 2001; Azərbaycanda yeni musiqi. «Qobustan», ¹4, 2001; Musiqidə – mavi səmanın bir parçası. «Musiqi dünyası», ¹3-4, 2001; Fərəc Qarayev: mə’nəviyyata çağırış. «Mədəniyyət», ¹22, 02.11. 2001. Azərbaycan bəstəkarları və ifaçıları – Q.Qarayev, F.Əmirov, C.Hacıyev, A.Məlikov, A.Mirzəyev, F.Fəxrəddini /İran bəstəkarı/, E.Səfərova, N.Sultanov, T.Mahmudova, Ü.Hacıbəyova və Y.Axundova haqqında; «Q.Qarayev adına XX əsr musiqisi festivalı», «Musiqili sərgi» və b. televiziya verilişlərinin müəllifi və aparıcısı (1990-1995). Respublika elmi konfranslarında mə’ruzə və çıxışlar (1990–2001). Dövri mətbuatda məqalələr (1990 – 2001).


DADAŞOVA NATALYA KONSTANTİNOVNA

Musiqişünas, 1956-cı il fevralın 14-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: «Azərbaycan Bəstəkarlar İtiifaqı – 60» kitabında 1975-1984 illərə aid fəsil /azərb. və rus dil./. B., «Səda», 1996. Dövri mətbuatda məqalələr (1990 – 2001).

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000