bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A    C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
  Q  L M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

CAMALZADƏ VÜQAR VAQİF OĞLU

1974-cü il oktyabrın 9-da anadan olub, bəstəkar.

Əsərləri: F-no üçün 8 Prelüd (1995); Simfonik mənzərə (1995); Simfonik variasiyalar (1996); Klarnet və f-no üçün 3 hissədən ibarət Sonatina (1997); Violonçel və f-no üçün 3 hissəli Sonata (1997); BSO üçün proqram simfonik musiqi (1999).


CAVANŞİROV ƏFSƏR BAYRAM OĞLU

1930-cu ildə noyabrın 8-dəFüzuli şəhərində anadan olub
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq şö'bəsini
professor C. Hacıyevin sinfi üzrə bitirib (1958).
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (1982).

Əsərləri: BSO üçün 7 simfonik lövhə; vokal-simfonik poemalar; a'capella xor üçün əsərlər, uşaq xoru üçün bir sıra mahnılar.

CƏFƏROVA AFAQ MƏMMƏD QIZI

1943-cü il aprelin 22-də anadan olub, bəstəkar.
1992-ci ildən dosent.


Əsərləri: F-no üçün "Prelüdlər" (1995). 1990-1999-cu illərdə orkestr üçün işləmələr və Azərbaycan bəstəkarlarının polifonik əsərlərindən ibarət məcmüənin hazırlanması.

 


CƏFƏROVA LALƏ TAHİR QIZI

1966-cı ildə sentyabrın 14-də anadan olub, bəstəkar.

Əsərləri: F-no üçün "12 Prelüd" (1993); F-no və skripka üçün pyeslər (1993);
F-no üçün 3 hissəli Sonata (1994); Simli kvartet (4 hissəli) (1995);
Simfonik orkestr üçün süitalar (1995);
F-no və simfonik orkestr üçün 1-ci və 2-ci Konsertlər (1996-1997);
"Rüstəm və Zöhrab" baleti (1999).


CƏFƏROV MƏMMƏD ƏHMƏD OĞLU

1958-ci ildə anadan olub, bəstəkar.

Əsərləri: N. Hikmətin sözlərin soprano və f-no üçün iki romans (1991); "Naxışlar". F-no üçün pyeslər məcmüəsi (1992); Azərbaycan şairlərinin sözlərinə mahnılar (1993); İki f-no üçün musiqi (1994); "Yuxulama, Oğuz oğlu" Kantatası. Şəhidlərin 5 illik ildönümünə həsr olunub (1995); İnstrumental pyeslər (1996); Yunis İmrənin sözlərinə lirik mahnı (1999).

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000