bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A    C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
  Q  L M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

ZAHİD AZAD VASİF OĞLU

1957-ci il iyulun 27-də anadan olub

ƏSƏRLƏRİ: Piano üçün Prelüdlər (1990); Piano üçün Variasiyalar (1992); Violonçel və piano üçün Sonata (1994); Piano və simli alətlər üçün Kvintet (1995); Xalq çalğı alətləri orkestri üçün 7 Pyes (1997); Kamera orkestri üçün Miniatürlər (1998); Simli orkestr və piano üçün Matəm musiqisi (2000). B.Vahabzadə, R.Rza, R.Heydər və b. şairlərin söz. mahnı və romanslar (19902001).

Azərbaycan, Frans Internasional, Moskva və Dağıstan radiolarında Azərbaycan musiqisinə həsr olunmuş 500-ə yaxın radio verilişlərin müəllifi (1993-2001).


ZEYNALOVA XƏDİCƏ ƏBDÜLRƏHMAN QIZI

1975-ci il sentyabrın 20-də anadan olub

ƏSƏRLƏRİ: Piano üçün 18 Prelüd (1994); Piano üçün Variasiyalar /I silsilə/ (1994); Piano üçün Variasiyalar /II silsilə/ (1995); Skripka və piano üçün Sonata (1995); Simli kvartet (1996); Simfonik orkestr üçün 1 saylı Poema (1998); Simfonik orkestr üçün 2 saylı Poema (1999); Uşaqlar üçün piano silsiləsi (1999); Simfonik orkestr üçün Oçerk /Gənclər və İdman Nazirliyinin mükafatına layiq görülüb/ (2000); Simli kvartet üçün Musiqi (2001); A.Mirzənin söz simli kvartet, piano və soprano üçün Durnalar Romansı (2001); Ə.Mahmudun söz. piano və soprano üçün Anamdır Romansı (2001); Nəfəsli alətlər üçün Sekstet (2001); Piano üçün Sonata (2001).


ZEYNALOV İDRİS HADI OĞLU

1952-ci il yanvarın 29-da anadan olub

ƏSƏRLƏRİ: Estrada-simfonik orkestri üçün Fantaziya (1992); Orqan üçün Arabeskalar (1997). Müxtəlif tərkibli ansambllar üçün caz kompozisiyaları (1990 2001). Qisas kinofilminə musiqi (1992). B.Vəziroğlu, N.Xəzri, S.Rüstəmxanlı, D.Gədəbəyli, G.Şıxəliqızı, İ.Dadaşov və b. şairlərin söz. mahnılar (1990 - 2001)


ZÜLFÜQAROV CAHANGİR OQTAY OĞLU

1955-ci il oktyabrın 31-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Teatr tamaşalarına musiqi: Parisi dağıdanlar /M.F.Axundovun əsəri əsasında/ (1990); Oxay və Əhməd /müəllif N.Ağayev/ (1991);" " müzikl /müəllif N.Ağayev/ (1991); Tıq-tıq xanım uşaq operası /libretto R.Əlizadə/ (1993); Saz əhvalatı /müəllif - H.Hüseynov/ (1993); " " /müəllif - K.Aslanov/ (1993); " " /müəllif Ə.Hüseynov/ (1994); " " /müəllif Ə.Hüseynov/ (1994); Keçəlin toyu müzikl /müəllif R.Əlizadə/ (1994); " " /Brextin əsəri əsasında/ (1994); Damdabaca müzikl /libretto R.Əlizadə/ (1995); Maymaq müzikl /libretto R.Əlizadə/ (1996); " " /müəllif R.Əlizadə/ (1997); Ələkbər əmi gülüş planetində /müəllif R.Əlizadə/ (1998); Şamaxı gözəli /A.S.Puşkinin əsəri əsasında (1998); Qızıl xoruz /A.Puşkinin əsəri əsasında/ (1998); Dəcəl çəpişlər belə-belə işlər /müəllif R.Əlizadə/ (1999); Həsir oğlan /Mişşi Yuxmanın əsəri əsasında/ (2000); Belqamıs əfsanəsi /müəllif R.Əlizadə/ (2001). Piano üçün Sarı gəlin Pyesi (1998); Piano üçün variasiyalar - Ağ alma (1999).

Dram tamaşasına musiqi: Muki ada /müəllif Akutaqava/ (1992);

Filmlərə musiqi: İthaf animasiya filmi (1990); Pirə qayıdan yol (1994), Gün keçdi (1994) sənədli filmləri, Romeo və Cülyetta (1999), Otello (2000) şou-filmləri. O.Zülfüqarov, İ.Əbilov, R.Əlizadə və b. şairlərin söz. mahnı və romanslar (1990 2001).


ZÜLFÜQAROV OQTAY QƏDİR OĞLU

1929-cu il mayın 31-də anadan olub
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (1972)
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti (2000)

ƏSƏRLƏRİ: Əlibaba və 40 quldur baleti /libretto müəllifindir/ (1990); Solist, xor və xalq çalğı alətləri orkestri üçün Azərbaycan gəncləri Odası (1992); 4 əl üçün piano variasiyaları (1993); Qanun və piano üçün konsert Pyesi (1997); R.Zəbioğlunun söz. solist və simfonik orkestr üçün Oda /akademik Z.Bünyadova həsr olunub/ (1997); Qanun və piano üçün Beşik mahnısı pyesi (1998); Qanun üçün Konsert pyesi (1998); Fleyta və violonçel üçün Pyes (1999).

Kukla teatrı tamaşalarına musiqi: Cırtdan (1995); İ voüt i bleüt /libretto H.Hüseynov/ (1997); Dovşanın məhkəməsi /libretto M.Quliyev/ (1997); Göyçək Fatma /libretto M.Dilbazi/, (1998); Repka /rus xalq nağılı əsasında/ (1999).

Uşaq mahnı məcmuələri: Aşıq mahnısı (1993); Uşaqlar özləri haqqında (1994); Novruz bayramı (1996); Ad günün mübarək, Gedək gəzək (1997); Təbiətin qoynunda (1997); Böyüklərə hörmət et, Topu mənə at, Orduya xidmətə gedirəm, Saat əqrəbi, Ürəkləri sevindirək (1998); Ana həyatdır, Gülə-gülə yaz gəlir /müəllifin öz söz./ (1999); Haralısan deməyin, Abşeron bağları, Yaşa doğma şəhərim /müəllifin öz söz./ (2000); Şən mozaika, Balaca ustayam mən /müəllifin öz söz./ (2001). Aysel televiziya filminə musiqi (1998). Orta ümumtəhsil məktəbinin II sinfi üçün Musiqi dərsliyi /həmmüəllif T.Babayeva/, (rus dil.), B., 1990. Abşeron bağları şe'rlər məcmüəsi. B., Müdafiə Nazirliyinin nəşri, 1999.

 

         © Musigi Dunyasi, 2000