bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A    C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
  Q  L M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

QARAYEV FƏRƏC QARA OĞLU
http://www.karaev.net

Bəstəkar, 1943-cü il dekabrın 19-da anadan olub.
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (1982)
Dosent (1982) Professor (1998)
"Humay" mükafatı (1999)

ƏSƏRLƏRİ: Simfonik orkestr üçün 4 Postlüdiya (1990); Simfonik orkestr üçün "The [Moz]ART of ELİTE" (1990); Piano üçün "Postlüdiya - I" (1990); Piano, kontrabas və səhnə arxasında simli kvartet üçün "Postlüdiya - II" (1990); "AUS..." - bassethorn /bas-klarnet və vibrafon/ və marimba üçün 3 fraqment (1990); Ansambl və maqnitofon yazısı üçün "Der stand der dinge" (1991); 2 piano üçün "Postlüdiya - III" /8 əlli redaktə/ (1992); 2 piano üçün "Forst şəhəri üçün musiqi" (1992); Ansambl və manqitofon yazısı üçün "İST ES GENUG?..." (1993); "Postlüdiyalar - IV-VII" müxtəlif tərkibli ansambllar üçün redaktələr (1993-1998); "Forst şəhəri üçün musiqi" - royal, vibrafon və marimba üçün redaktə (1997); Piano üçün "Cənab Bi Layn - Ekssentrik" (1997); Ansambl və maqnitofon yazısı üçün "Xütbə, muğam və surə" (1997); Ansambl üçün A.Şönberqin kanonlarına 5 Pyes (1998); 2 gitara və fleyta üçün "Kiçik tamaşa" (1998); Solo gitara üçün "Gözəllik rö'yadırmı?" (1999); Solo skripka üçün "Hələ də sağsınız, cənab Nazir?" /I versiya/, (2000); Simfonik orkestr üçün "Ton und Ferklarunq" (2000); Simfonik orkestr üçün "Ferklarunq und Tod" (2001); Soprano və ansambl üçün "Cancion de Cuna" (2001); Solitslər ansamblı üçün "Hələ də sağsınız, cənab Nazir?" /II versiya/ (2001); Gitara və soprano üçün "Malheur me bat" mahnısı (2001); Piano, klarnet və simli kvartet üçün "Postlüdiya - VIII" (2001)

 


QASIMOVA RUHƏNGİZ NAĞI QIZI

Bəstəkar, 1940-cı il iyulun 12-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: "Quyu" teatr tamaşasına musiqi /libretto müəllifindir/ (1995); "Qızıl oğlan" - musiqili nağıl (1999). F.Qoca, M.Oruc, B.Vahabzadə və öz söz. mahnılar (1990-2001).


QASIMOV ŞƏMSƏDDİN MUSTAFA OĞLU

Bəstəkar, 1955-ci il iyunun 27-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Skripka və piano üçün Pyes (1990); Piano üçün "Fikirli pyes" (1991); Piano üçün "Xatirə" Pyesi (1992). C.Məmmədquluzadə ad. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının tamaşalarına musiqi: "Qarğanın iflası" /müəllif - M.Quliyev/, "Ərsizlər və arsızlar" /müəllif - H.Arzulu/, "Bir gün də insan ömrüdür" /müəllif - R.Rza/, "Hacı Qara" /müəllif - M.F.Axundov/, "Sizi deyib gəlmişəm" /müəllif - Anar/ (1990 - 2001). Naxçıvan Kukla Teatrının tamaşalarına musiqi: "Məlik Məmməd", "Cik-cik xanım", "Tənbəl Əhməd", "Sirli sözlər", "Cəsur dovşan" (1990 - 2001). Naxçıvan xalq teatrının tamaşalarına musiqi: "Ezop", "Bəxtsiz cavan", "Ana", "Yollara iz düşür", "Gənclik" (1990 - 2001). M.Araz, B.Vahabzadə, H.Arif, M.Talışoğlu, İ.Oruc və b. şairlərin söz. mahnılar (1990 - 2001).


QƏDİMOVA RƏ'NA KAMİL QIZI

Bəstəkar, 1958-ci il yanvarın 10-da anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Nəfəsli orkestr üçün 2 Marş (1994); Piano üçün 2 Prelüd və Fuqa (1995); N.Kəsəmənlinin söz. mahnı silsiləsi (1995). B.Vahabzadə, Z.İslam, N.Xəzri, M.Gülgün, L.İsmayılova, V.İlham, Y.Nəğməkar, R.Heydər, T.Zəfərli, A.Quluzadə, İ.Dadaşov, M.Şükür və b. şairlərin söz. mahnılar (1990 - 2001).


QƏMBƏROV SALMAN HÜSEYN OĞLU

Bəstəkar, 1959-cu il aprelin 18-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Simfoniya (1990); Simli kvartet üçün Dilogiya (1991); Skripka və piano üçün "Buta" instrumental Fantaziyası (1992); Səs, nağara və piano üçün "Şərq ya Qərb" Süitası (2000). Teatr tamaşalarına musiqi: "Ailəvi week-end" (1993) və "Otello" (1998) "Lətif" səssiz bədii filminə musiqi (2001).


QULİYEV CAVANŞİR RƏHİM OĞLU

Bəstəkar, 1950-ci il noyabrın 22-də anadan olub.

Azərbaycan Lenin komsomolu mükafatı laureatı (1982)
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (1992)
"Humay" mükafatı laureatı (2000)
"Qızıl dərviş" mükafatı laureatı (2001)

ƏSƏRLƏRİ Fleyta, saz və violonçel üçün "Karvan" (2000); Simli orkestr üçün "Dastan" (2001); "Məhəbbət oyunu" Operettası /libretto - Q.Rəsulov/ (2001). Teatr tamaşalarına musiqi: "Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı" /müəllif - İ.Əfəndiyev/ (1991); "İydə ağacı" /müəllif - İ.Əfəndiyev/ (1992); "Özümüzü kəsən qılınc" /müəllif - B.Vahabzadə/ (1999); "Dar ağacı" /müəllif - B.Vahabzadə/, "Aydın" /müəllif - C.Cabbarlı/ (2000).

Televiziya tamaşalarına musiqi: "Nigarançılıq" /C.Məmmədquluzadənin hekayələri əsasında/ (1995); "Qurbanəlibəy" /müəllif - C.Məmmədquluzadə/ (1998); "Dədə Qorqud" /eyniadlı dastan əsasında/ (2000).

"Fəryad" kinofilmi(1993), "Çalalar" (1999) cizgi filminə musiqi.

B.Vahabzadə, D.Mustafayev, Y.Həsənbəy, N.Kəsəmənli, R.Rövşən və b. şairlərin söz. mahnılar (1990 - 2001).

Məqalələr: Azərbaycan mahnısı: "Yol ayrıcında". "Musiqi dünyası" jurnalı, 1, 1999; Musiqili kompüter proqramları. "Musiqi dünyası", 2, 2000.

Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001)


QULİYEVA LALƏ DARVİN QIZI (LALƏ DARVİN)

Bəstəkar, 1970-ci il noyabrın 23-də anadan olub

ƏSƏRLƏRİ: Piano üçün Sonata (1990); Musiqili komediya "Dünya-xanım ev axtarır" /libretto - Akif Zeynallı/ (1990); Piano üçün 25 Prelüd (1990 - 1991); Piano və fleyta üçün Sonata (1991); Simli kvartet (1992); Kiçik tərkibli simfonik orkestr üçün Simfoniyetta (1993); "Azərbaycan" Simfonik poeması /ikili tərkibli simfonik orkestr üçün/ (1994); S.Rüstəmxanlının söz. xor və piano üçün "Vətən" Kantatası /şairin yubileyinə həsr olunub/ (1994); Piano üçün 7 Fuqa (1995); "Rayxenau fantaziyaları" - Sekstet (1999); S.Rüstəmxanlı, İ.Piriyev, Azadə-Talehin söz. 4 Romans (2001). Teatr tamaşalarına musiqi: "Ulu qurbağa" /müəllif - L.Ustinov/ (1990); "Qızıl açar" /müəllif - Ş.Qəribov/ (1991); "Xacə şah" /müəllif - J.Kever/ (1992); "Buratino" kukla tamaşası /ssenari müəllifi - V.Məmmədov/ (1994); "Tələ" /müəllif - Əvəz Mahmud Lalədağ/ (1998); "Qarışqa yuvası" psixoloji dramı /müəllif - Ə.Qiyas/ (1998).


QULİYEV NAZİM PAŞA OĞLU

1950-ci il sentyabrın 20-də anadan olub, bəstəkar.

ƏSƏRLƏRİ: "Mnoqoqolosie v Azerbaydjanskoy professionalhnoy narodnoy muzıke". Metodiçeskac razrabotka (1990); "Tar üçün qamma və arpeciolar" (1990); "Bəstəkar Məmməd Məmmədov" - NAFTA-PRESS (1998); "Saçlar ağarmasın, neyləsin?" (1998); "Naxçıvan musiqi mədəniyyəti tarixindən - XX əsr" (1999).

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000