bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A    C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
  Q  L M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

RZAYEV AZƏR HÜSEYN OĞLU

1930-cu il iyulun 15-də anadan olub.
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (1972)
Professor (1977) Azərbaycan Respublikasının xalq artisti (1990)
"Şöhrət" Ordeni (2000)
"Humay" mükafatı (2002)

ƏSƏRLƏRİ: "Bakı-90" Simfoniyası (1990); Skripka, viola və simfonik orkestr üçün ikili Konsert (1990); Skripka və piano üçün Sonatina (1990); Simfonik orkestr üçün "6 simfonik lövhə" (1991); Piano, skripka və violonçel triosu üçün Sonata (1991); N.Gəncəvinin söz. səs və kamera orkestri üçün "Lirik mahnı" (1993); Kamera orkestri üçün "Noktürn" (1993); Violonçel və orkestr üçün "Kantilena" /S.Əliyevin xatirəsinə ithaf olunub/ (1994); H.Sahirin söz. səs və simfonik orkestr üçün "Söylə tanrı" Romansı (1995); Tar və kamera orkestri üçün "Düşüncə" və "Qaytağı" /"6 simfonik lövhə"dən iki hissə/ (1995); Simfonik orkestr üçün "Gənc ifaçılar marşı" (1997); Ə.Hüseynin söz. səs və simfonik orkestr üçün "Nəvələr" mahnısı (1998); Piano üçün 6 Prelüd (2000); 3 skripka və simfonik orkestr üçün Konsert (2000). "Musiqi aləmində" silsilə televiziya və "Opera səhnəmizin ustaları" silsilə radio verilişlərin müəllifi və aparıcısı (1990 - 1993). Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001).


RAMAZANOV RÜFƏT KAMAL OĞLU

1969-cu il oktyabrın 25-də anadan olub

ƏSƏRLƏRİ: "Hürufilər" Simfoniyası (1995); "Tet-a-Tet" - viola və violonçel üçün Dilogiya (1996); Solo violonçel üçün "Dörd simin fəryadı" Poeması (1997); Soprano, fleyta, çembalo və vibrafon üçün "Qüssə" kompozisiyası (1997); Piano üçün 7 Prelüd (1997); Orqan üçün "Avtoportret" Poeması (1998); Orqan üçün "And" Poeması (1999); "Sensorium" - solo skripka üçün musiqi (1999); Simfonik orkestr üçün "Balet süitası" (2000); "Nəimi" - simfonik orkestr üçün dramatik musiqi (2001). "Bakı hamamları" bədii-sənədli filminə musiqi (2001).


RƏCƏBOV OQTAY MƏMMƏDAĞA OĞLU

1941-ci il aprelin 5-də anadan olub.
Azərbaycan Lenin komsomolu mükafatı laureatı (1982)
Pedaqoji elmlər namizədi (1985)
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi (1987)
Pedaqoji elmlər doktoru (1992) Professor (1995)

ƏSƏRLƏRİ: "Göyçək Fatma" - cizgi film-opera /Azərbaycan xalq nağılı əsasında/ (1992); "Xeyir və Şər" uşaq operası /N.Gəncəvinin əsəri əsasında/ (1994); 4 saylı Simfoniya (1997); Simli orkestr üçün 5 saylı Simfoniya (1998); "Əlin cibində olsun" Musiqili komediyası /libretto - A.Babayev/ (2001) Bədii filmlərə musiqi: "Ağ atlı oğlan" (1995), "Vüsal günləri" teleserialı /Tehran/ (1998). Məqalə və kitablar: Musiqi və mə'nəvi tərbiyə. Monoqrafiya. B., "Maarif", 1995; "Musiqi" - I sinif üçün dərslik /rus dil./, B., "Maarif", 1998; "Musiqi" - II sinif üçün dərslik /rus dil./, B., "Maarif", 1998; Dahilik fenomeni haqqında nə bilirik. "Musiqi dünyası" jurnalı, № 1, 1999.


RƏHMƏTOVA ƏDVİYYƏ MURAD QIZI

1944-cü il martın 30-da anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Tar və xalq çalğı alətləri orkestri üçün 2 saylı Konsert (1990); Kamera orkestri üçün "Şahsevənlər ocağına səyahət" (1992); B.Vahabzadənin söz. 12 mahnı və romans (1992); Simfonik orkestr üçün "Dədə Qorqud" Poeması (1994). B.Vahabzadə, N.Həsənzadə, T.Bayram, M.Ələkbərli və b. şairlərin söz. mahnı və romanslar (1990-2001).


ROJKOVA SVETLANA ANATOLYEVNA (SVETLAN)

1942-ci il oktyabrın 15-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Simfonik orkestr üçün Poema (2000). Müasir xarici ölkə şairlərinin söz. romanslar (1990 - 2001). ib.


RÜSTƏMOV ELDAR SƏİD OĞLU

1946-cı il iyulun 13-də anadan olub

ƏSƏRLƏRİ: Skripka və piano üçün Sonata (1990); V.Əzizin söz. "Sən gedəndən" Romansı (1991); X.Mustafayevin söz. solist, xor və simfonik orkestr üçün "Heyranam, Vətən" Odası (1992); Solo skripka üçün Sonata (1994); S.Vurğunun söz. 2 a'capella xoru - "Səadət nəğməsi", "Bahar" (1996); X.Mustafayevin söz. "Düşdü yada" Romansı (1998); Kiçik tərkibli simfonik orkestr üçün "Meşə nağılı" Süitası (1999); M.Müşfiqin söz. "Bir də baxsan mənə" a'capella xoru (2001); Xor və simfonik orkestr üçün işləmələr (1990 - 2001). Sənədli filmlərə musiqi: "Подземная история" (1993), "Haqqın səsi" (1994).

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000