bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A    C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
  Q  L M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

NAĞIYEV FAİQ HƏBİB OĞLU

Bəstəkar, 1946-cı il fevralın 15-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Solist və a'capella xoru üçün Konsert /Q.Qarayevin xatirəsinə/ (1990); A'capella qadın xoru üçün "Layla" (1991); H.Me'racın söz. azançı, xor və simfonik orkestr üçün "Azadlıq" Odası (1992); Piano və kamera orkestri üçün "Tokkata-poema" (1993); Piano üçün 6 uşaq pyesi (1993); Xor üçün 4 Poema /xalq bayatıları və B.Azəroğlunun söz./ (1995); Simfonik orkestr üçün Poema (2000). "Şəhidlərdən şəhidlərə" sənədli filminə musiqi (1990). D.Mustafayev, İ.Dadaşov, B.Azəroğlu və b. şairlərin söz. mahnı və romanslar (1990 -2001).

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000