bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A    C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
  Q  L M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

UMUDOV MƏMMƏDAĞA MƏMMƏDƏLİ OĞLU

1949-cu il mayın 27-də anadan olub

ƏSƏRLƏRİ: Skripka üçün Sonata (1993); Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün Konsert (1995); Viola üçün Sonata (1996); Kamera orkestri üçün pyeslər (1998).

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000