bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradacılıq qrupu

 

 

A    C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
  Q  L M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

YUSİFOVA ADİLƏ NİYAZİ QIZI

1956-cı il iyulun 30-da anadan olub

Sənətşünaslıq namizədi (1997)

ƏSƏRLƏRİ: Milli naxışlar - 10 pyesdən ibarət konsert məcmuəsi (1993); İ.Tapdıqın söz. xor, simli kvartet, piano və zərb alətləri üçün Yaz nağılı Kantatası (1993); V.Kalmanovskinin söz. Cəmilənin albomu uşaq müzikli /T.Quliyevin əsəri üzrə/ (1993); Fleyta və piano üçün Unudulmuş hiss Pyesi (1994); V.Kalmanovskinin söz. Kap, kap, kap xor üçün mahnı (1994); 3 romans: Bulaqlar, bulaqlar /söz. İ.Tapdıqın/, Bahar nəğməsi /söz. N.Rəfibəylinin/, Yeddi çinar /söz. R.Rzanın/ (1997); Azərbaycan xalq melodiyalarının işlənməsi və aranjimanı kursu üzrə Proqram, B., 1997; Biz bir səmanın altındayıq - səs, klarnet, simli kvartet və piano üçün musiqili ithaf /Ümumdünya insan hüquqları Deklarasiyasının 50 illiyinə həsr olunub/ Quran, Bibliya, Tora (1998); Solo skripka üçün Sonata (1999). Məqalə və nəşrlər: " , /1895 - 1995../" ../ /həmmüəllif - N. Kərimov/. B., "", 1999; /.- - 75/. Şərqi jurnalı, payız, 2000.

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000