bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A    C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
  Q  L M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

XANMƏMMƏDOV HACI DADAŞ OĞLU

1918-ci il iyunun 15-də anadan olub.
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (1967)
Dosent (1981) Azərbaycan Respublikasının xalq artisti (1988)
Professor (1990) "Şöhrət" Ordeni (2000)

ƏSƏRLƏRİ: Kamança və simfonik orkestr üçün Konsert (1991); Ə.Cəfərzadənin söz. "Əlimdə sazım ağlar" solist və xalq çalğı alətləri orkestri üçün Poema /Qarabağ şəhidlərinə həsr olunub/ (1991); Tar və simfonik orkestr üçün 5 saylı Konsert (1993). S.Vurğun, Ş.Qurbanov, R.Rza, M.İsmayıl, H.Abbas, M.Əsgərli, B.Azəroğlu, Aşıq Alı, Q.İsabəyli, Ş.Manafov və b. şairlərin söz. mahnılar (1990 - 2001).


XƏLİLOV RÜFƏT RAFİQ OĞLU

1974-cü il sentyabrın 26-da anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Skripka və orkestr üçün Konsert (1999); Kamera ansamblı üçün "Mağavuzdan gələn səslər" miniatürü /Gənclər və İdman Nazirliyinin mükafatına layiq görülüb/ (2000); "Hissiyyat" - fleyta və simli orkestr üçün musiqi (2000); "Freskalar" - sekstet (2001); Soprano və piano üçün "Vokal miniatürlər" (2001); Skripka, violonçel və klarnet üçün 2 Pyes (2001).


XƏLİLOV YAŞAR SÜDEYF OĞLU

1956-ci il dekabrın 5-də anadan olub

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000