bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A    C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
  Q  L M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

KAZIMOV OQTAY MƏMMƏD OĞLU

1932-ci il dekabrın 27-də anadan olub.
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (1992)

ƏSƏRLƏRİ: "Şəhidlər" Simfoniyası (1990); M.Ə.Sabir, A.A.Tufarqanlı və Dilqəmin söz. "Hophopnamə" Oratoriyası (1991); "Qarabağ lövhələri" simfonik Süitası (1992); N.Həsənzadənin söz. "Nəğməmsən, Azərbaycan" Kantatası (1992); Piano və orkestr üçün "Poema-Konsert" (1993); İ.Coşğunun söz. "Yaşa Respublikam" Kantatası (1993); "Qəhrəmanlıq" Simfoniyası /çeçen xalqına həsr olunub/ (1995); "Dəli dünya" Operettası /libretto - F.Məmmədov/ (1999); "Ver yeyim, ört yatım" Operettası /libretto - F.Məmmədov/ (1999); "Dədə Qorqud nəğmələri" epik Operası (2000); C.Cabbarlının "Ədirnə fəthi" əsəri əsasında Simfonik lövhələr (2000); N.Xəzrinin söz. "Peyğəmbər" Oratoriyası (2000); Xalq çalğı alətləri orkestri üçün Konsert (2000); A.Qurbaninin söz. "Murovdağ nəğmələri" Oratoriyası (2001); "Azad köpəklər" - müzikl /libretto - K.Sergeyenko/ (2001). C.Novruz, R.Heydər, A.Qurbani, R.Əfəndiyeva və b. şairlərin söz. mahnılar (1990 - 2001).


KƏRİMOV AZAD KƏRİM OĞLU (AZAD OZAN KƏRİMLİ)

1954-cü il aprelin 7-də anadan olub
Sənətşünaslıq namizədi (1995)

ƏSƏRLƏRİ: Piano üçün 5 Pyes (1990); M.Arazın söz. tenor və piano üçün 2 Romans (1990); Azərbaycan şairlərinin söz. solist, xor və orkestr üçün 7 Marş (1991 - 1994); Azərbaycan şairlərinin söz. 7 a'cappella kişi xoru (1995); Y.İmrənin söz. Kantata (1992 - 1994); 14 xalq mahnılarının xor üçün işləmələri /I dəftər/, (1995 - 1997); H.Z.İslamın söz. "İlahilər" Kantatası (1998); H.Z.İslamın söz. 12 Mahnı (1994 - 1998); 7 Azərbaycan xalq mahnılarının xor üçün işləmələri /II dəftər/, (1997 - 2001).

Məqalələr: Aşıq Hüseyn Saraclı. "Qobustan" jurnalı, №1, 1990; Saz kökləlrinin bu günkü baxımdan araşdırılması. "Mədəni-maarif" jurnalı, №2, 1990; Tovuz aşıq məktəbi soykökünün Bozalqanlı qolu. "Qobustan", №2, №3, 1991; Azərbaycan aşıq sənətində məktəblər və onların araşdırılması. "Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri" e/m toplusu. /I buraxılış/. B., 1992; "Dollu Abuzər". "Qobustan", №1-2, 1993; Tovuz aşıq məktəbinin Göyçə qolları. "Qobustan", №3-4, 1993; Tovuz aşıq məktəbinin saz havaları toplusu. "Azərbaycan musiqisi. Tarix və müasir dövr" e/m toplusu. B., Ü.Hacıbəyov ad. ADK-nın nəşri, 1994; Çıldır aşıq məktəbi haqqında bilgilər. "Azərbaycan musiqisi. Tarix və müasir dövr". B., ADK-nın nəşri, 1994; "Комбинации основных движений классического экзерсиса и виды его варьирования" /həmmüəllif - L.Həsənova/. Metodik vəsait. B., 1997; Təkrarsız Məmməd Quliyev. "Qobustan". №1-2, 1998; Bəstəkar F.Qarayevlə söhbət. "Qobustan", №1-2, 1998; Dirijorlarımızı dəyələndirə bilirikmi? "Qobustan", №1, 1999; Tanıdığımız və tanımadığımız Soltan Hacıbəyov. "Musiqi dünyası" jurnalı, №1, 1999; Musiqişünas. Pedaqoq. Maarifçi. /R.Zöhrabov - 60/. "Musiqi dünyası", №1, 1999; V.Adıgözəlovun Çanaqqala zəfəri. "Musiqi dünyası", №1, 1999; Sumqayıtın sənət ocağı. "Musiqi dünyası", №1, 1999; Xeyirxah sehirbaz /İ.Hacıbəyov - 50/. "Musiqi dünyası", №1, 2000; Nəfəsli orkestr üçün repertuar. "Musiqi dünyası", №3-4, 2000; Göycə aşıq məktəbi /məqalələr silsiləsi/. "Musiqi dünyası", №№1, 2, 3-4, 2000, №№1-2, 3-4, 2001; Seyid İbrahim. "Dədə Qorqud" jurnalı, №1, 2001; Məmməd Quliyev haqqında. " Musiqi dünyası", №1-2, 2001; "El havası"nın Qöyçə variantı". "Dədə Qorqud", №2, 2001; Qan yaddaşının çagırışına səs verən bəstəkar /V.Adıgözəlov/. "Musiqi dünyası", №3-4, 2001. Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 - 2001). Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001).

 

         © Musigi Dunyasi, 2000