bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A    C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
  Q  L M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

SƏTTAROVA FƏRİDƏ ƏLİPAŞA QIZI


Bəstəkar, 1955-ci il iyulun 26-da anadan olub


SÜCƏDDİNOV MİRFAİQ MİRİ OĞLU

Bəstəkar, 1947-ci il iyunun 14-də anadan olub Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (2000)

ƏSƏRLƏRİ: Piano və simfonik orkestr üçün Konsert (1990); Simli kvartet (1991); Piano və kamera orkestri üçün Konsert (1992); Kamera orkestri üçün Skertso (1993); Xor və simfonik orkestr üçün "Atatürk" Odası (1994); Müxtəlif tərkibli ansambllar üçün caz kompozisiyaları (1996). B.Vahabzadə, S.Vurğun, N.Kəsəmənli, B.Vəziroğlu, N.Xəzri, M.Dilbazi və b. şairlərin söz. mahnı və romanslar (1990 - 2001).

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000